Προϊόντα και λύσεις Υπηρεσίες Υπηρεσίες online Έντυπα Παραπομπές KAESER KOMPRESSOREN - ο συνεργάτης σας στην παραγωγή πεπιεσμένου αέρα Επικοινωνία και Άλλα Σύμβουλος Νέα
 
  Πρωτότυπα σχέδια και τρισδιάστατες εικόνες
Κουτί εργαλείων της KAESER
    Μετατροπή
  Συμπυκνώματα
    Ανάκτηση θερμότητας
    Πτώση πίεσης
    Διαροές / Απώλειες
    Διαστάσεις αεροφυλακίων
    Πρότυπο κυβικό μέτρο
    Εκτίμηση ζήτησης σε αέρα
 
  Calculating Condensate 
Please use a decimal point and not a comma to indicate the decimal place!
The blue rows indicated contain results.


SI - Units
US - Units

Ambient air
Compressor intake air        m³/min
Ambient temperature         °C
Ambient pressure absolute        bar
Relative humidity               %
Maximum humidity  g/m³
Water flow rate per hour  l/h
1. Compressor
Flow rate under working conditions        m³/min
Compressed air temperature (downstream of aftercooler)        °C
Working pressure absolute        bar
Relative humidity              %
Maximum humidity  g/m³
Condensation rate per hour  l/h
2. Dryer
Flow rate under working conditions        m³/min
Dryer-pressure dew point (-80°C .. +40°C)        °C
Atmospheric dew point             °C
Working pressure absolute        bar
Relative humidity              %
Maximum humidity  g/m³
Condensation rate per hour      l/h
Total condensation
Condensation rate per hour        l/h
Load hours per day              h
Condensate vol. per day      l
Condensate vol. per year       l
 
KAESER home Sitemap
Περισσότερες πληροφορίες
Εργαλειοθήκη της KAESER
Πληροφοριακό υλικό
back top
Προστασία δεδομένων, Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. , info@vamvacas.gr