Προϊόντα και λύσεις Υπηρεσίες Υπηρεσίες online Έντυπα Παραπομπές KAESER KOMPRESSOREN - ο συνεργάτης σας στην παραγωγή πεπιεσμένου αέρα Επικοινωνία και Άλλα Σύμβουλος Νέα
 
  Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές
  OILFREE.AIR
  Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές
Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα
    Ξήρανση
    Φιλτράρισμα
  Συστήματα πλήρωσης δικτύου αέρα DHS
    Αεροφυλάκια
    Τεχνολογία επεξεργασίας συμπυκνωμάτων
  Συστήματα ελέγχου
  Περιστροφικές αντλίες κενού
  Φορητοί αεροσυμπιεστές
  Γνήσια ανταλλακτικά της KAESER
  SIGMA PET AIR
 
  

DHS - Ευέλικτη εφαρμογή - Προσαρμοσμένη αξιοπιστία

 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα συστήματα πλήρωσης δικτύου αέρα KAESER μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αποδίδουν αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα ή επεξεργασία.

1) Αξιόπιστη πλήρωση δικτύου αέρα ...
... με τη βαλβίδα παράκαμψης KAESER. Κατάλληλη για βασικά συστήματα πεπιεσμένου αέρα με έναν αεροσυμπιεστή και για σωληνώσεις διανομής αέρα, διαμέτρου μέχρι 1 ίντσα.

flex_1.jpg

2) Αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και εκκίνηση συστήματος ...
... με τα δοκιμασμένα συστήματα πλήρωσης δικτύου αέρα KAESER. Ιδανικά για εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα με πολλούς αεροσυμπιεστές και ένα σύστημα επεξεργασίας αέρα.

flex_2.jpg

3) Αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και εκκίνηση συστήματος ...
... για εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα με πολλαπλά συστήματα επεξεργασίας αέρα, που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση, σε κάθε ένα, μίας βαλβίδας πλήρωσης δικτύου αέρα KAESER. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα, ακόμη κι όταν λειτουργεί μόνο ένα σύστημα επεξεργασίας αέρα.

flex_3.jpg 

 
KAESER home Sitemap
Περισσότερες πληροφορίες
Τα συστήματα πλήρωσης δικτύου αέρα DHS
Γιατί ηλεκτρονικά συστήματα πλήρωσης δικτύου αέρα;
Διπλάσια αξιοπιστία
Brochures:
DHS Series
Compressed air treatment
back top
Προστασία δεδομένων, Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. , info@vamvacas.gr