Προϊόντα και λύσεις Υπηρεσίες Υπηρεσίες online Έντυπα Παραπομπές KAESER KOMPRESSOREN - ο συνεργάτης σας στην παραγωγή πεπιεσμένου αέρα Επικοινωνία και Άλλα Σύμβουλος Νέα
 
Ανάλυση και συμβουλευτική υποστήριξη
    Μείωση κόστους σημείο-σημείο
  Η ενδεδειγμένη πρακτική για ένα σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
  KAESER AIR SERVICE
  Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
 
  

Η ανάλυση αποκαλύπτει δυνατότητα

 

Ανάλυση αναγκών αέρα – ADA

Ανεπτυγμένη από την KAESER KOMPRESSOREN, η "Ανάλυση αναγκών αέρα" (ADA) με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης σημαντικών και σωστών δεδομένων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος πεπιεσμένου αέρα. Βάσει των προφίλ κατανάλωσης αέρα, το Σύστημα Εξοικονόμησης ενέργειας της KAESER (KESS) βοηθάει στον καθορισμό της καλύτερης επιλογής συστήματος για την εκάστοτε εφαρμογή αέρα.

Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας της KAESER – KESS

Το KESS επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται από την ADA για τον σχεδιασμό ενός συστήματος πεπιεσμένου αέρα σύγχρονης τεχνολογίας και την προσαρμογή του στις ανάγκες πεπιεσμένου αέρα του κάθε πελάτη. Μια σύγκριση αποδοτικότητας ανάμεσα στις διάφορες επιλογές συστήματος καθορίζει το καταλληλότερο σύστημα για κάθε εφαρμογή.

Μια λύση για όλες τις ανάγκες

Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ ζήτησης αέρα ADA και την αξιολόγηση KESS, οι μηχανικοί της KAESER αποφασίζουν τον τύπο και τη διάταξη του συστήματος πεπιεσμένου αέρα με βάση μεμονωμένες περιπτώσεις. Αφήστε την KAESER να σχεδιάσει ένα σύστημα πεπιεσμένου αέρα που έχει προσαρμοστεί ειδικά ώστε να ικανοποιεί τις δικές σας ανάγκες πεπιεσμένου αέρα.

Μειώστε το ενεργειακό σας κόστος

Η ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται μέχρι 90% του συνολικού κόστους της παραγωγής πεπιεσμένου αέρα. Παρόλα αυτά, πολλά συστήματα πεπιεσμένου αέρα έχουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, της τάξης του 30% και πλέον. Αυτή η εξοικονόμηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από τον συνδυασμό της τεχνολογίας των αεροσυμπιεστών και των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.

 
KAESER home Sitemap
Περισσότερες πληροφορίες
Προτάσεις διάταξης και τρισδιάστατες εικόνες
Υλοποίηση εγκατάστασης με συμπιεστές KAESER
Analysis and Advice

Download
back top
Προστασία δεδομένων, Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. , info@vamvacas.gr