Προϊόντα και λύσεις Υπηρεσίες Υπηρεσίες online Έντυπα Παραπομπές KAESER KOMPRESSOREN - ο συνεργάτης σας στην παραγωγή πεπιεσμένου αέρα Επικοινωνία και Άλλα Σύμβουλος Νέα
 
 
  

Προστασία δεδομένων

 

Η οδηγία GDPR τίθεται σε ισχύ απο 25/05/2018 και διαμορφώει την κύρια νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην χώρα μας.

Η προστασία του απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των εμπορικών στοιχείων αποτελεί βασικό μας μέλημα. Χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας με εμπιστευτικότητα και, φυσικά, τηρούμε τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ο διακομιστής Web αποθηκεύει κατά κανόνα τη διεύθυνση IP της υπηρεσίας παροχής Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς, για τη διάγνωση προβλημάτων του διακομιστή και για τη βελτίωση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας.

Χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Για ορισμένες υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας (π.χ. οnline υποβολή αιτήσεων, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια, χρήση της φόρμας επικοινωνίας), χρειαζόμαστε κάποια προσωπικά στοιχεία σας, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση ή το email σας. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται μόνο εάν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα αιτήματά σας και τα αντίστοιχα δεδομένα και οι πληροφορίες διαβιβάζονται εσωτερικά σε εργαζομένους της εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις (π.χ. εμπορικοί συνεργάτες), που μας παρέχουν υποστήριξη κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε άλλους τρίτους. Η πώληση ή μίσθωση των δεδομένων απαγορεύεται.

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται έως ένα βαθμό για σκοπούς υποστήριξης πελατών και για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους νομικούς κανονισμούς. Μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις στη χρήση και στην αποθήκευση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση webinfo@vamvacas.gr.

Επειδή η Kaeser Kompressoren SE δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του αιτήματός σας μπορεί να χρειαστεί να προωθήσει τα προσωπικά στοιχεία σας σε τοπικές θυγατρικές εταιρείες και διανομείς που έχουν την έδρα τους εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δεν θα προωθήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, εκτός αν υποχρεωθούμε να το κάνουμε λόγω νομοθεσίας ή δικαστικού εντάλματος.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέσα ασφαλείας, ώστε να αποτρέψουμε την παραποίηση, την απώλεια, την καταστροφή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα που διαχειριζόμαστε.

Σύνδεσμοι για εξωτερικές ιστοσελίδες

Στις ιστοσελίδες μας υπάρχουν σύνδεσμοι για διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Σας επισημαίνουμε ότι δεν επηρεάζουμε το περιεχόμενο και την προστασία προσωπικών δεδομένων από εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες και τους ιδιοκτήτες τους.

Δικαίωμα πληροφόρησης και άλλα δικαιώματα

Όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας, η οποία καταχωρείται σε σχετικό μητρώο.

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας ενημερώσουμε αν έχουμε αποθηκεύσει προσωπικά στοιχεία σας και ποια. Αν κάποιο από τα στοιχεία σας είναι λανθασμένο, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή του ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη μελλοντική χρήση των δεδομένων σας.

υπεύθυνος επεξεργασίας με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε.
Δ.Μουτσοπούλου 103 185 41 Καμίνια-Πειραιάς
Τηλέφωνο: (+30)2-10-42087007
Φαξ: (+30)2-10-4209517
e-mail: info@vamvacas.gr


Για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο webinfo@vamvacas.gr


Αρμόδια τοπική αρχή προστασίας δεδομένων:

Η Ελληνική Εθνική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην
παρακάτω διεύθυνση: 
Λεωφ. Κηφισίας  1-3
11 523  ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 0030 210 6475600 
e-mail : contact@dpa.gr

 
KAESER home Sitemap
Περισσότερες πληροφορίες
Εργαλειοθήκη της KAESER
Πληροφοριακό υλικό
back top
Προστασία δεδομένων, Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. , info@vamvacas.gr