Δήλωση απορρήτου

Η Εταιρεία ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται -για την Ελλάδα- για την τήρηση των όρων του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της λοιπής εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας από αυτήν.

Αρμόδια εποπτική αρχή της εφαρμογής της άνω νομοθεσίας στην οποία υπάγονται οι σχετικές με προσωπικά δεδομένα δραστηριότητες της Εταιρίας και η οποία είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση τυχόν καταγγελιών υποκειμένων προσωπικών δεδομένων είναι η :

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Κηφησίας 1-3
ΤΚ 11523 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 6475600
Email : contact@dpa.gr

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί μια υπηρεσία τηλεμέσων και διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε τους επισκέπτες του ιστότοπου, κατά την έναρξη της διαδικασίας χρήσης του, σχετικά με τον τρόπο, την έκταση και τον σκοπό της συλλογής, της χρήσης και της διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων.

Η προστασία του απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των εμπορικών στοιχείων αποτελεί βασικό μας μέλημα. Χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας με εμπιστευτικότητα και, φυσικά, τηρούμε τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ο διακομιστής Web αποθηκεύει κατά κανόνα τη διεύθυνση IP της υπηρεσίας παροχής Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη για εμάς. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών. Η εταιρία συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης Web της Google Inc. ("Google"), η οποία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης ενός ιστότοπου από εσάς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρία, μπορείτε να βρείτε στο : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς, για να καταρτίσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές σας στη διαδικτυακή τοποθεσία για τους διαχειριστές της και για να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας και του Διαδικτύου. Επίσης, η Google θα κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει σε καμία περίπτωση τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google.

Για να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγονται από την Google με τον παραπάνω τρόπο και για τον παραπάνω σκοπό.
Αν δεν θέλετε να συλλέγονται πλέον τα δεδομένα σας από το Google Analytics, εγκαταστήστε το πρόσθετο απενεργοποίησης (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Για να μην επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων από το Google Analytics, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα εγκατασταθεί ένα cookie άρνησης (opt out), το οποίο δεν θα επιτρέπει πλέον τη συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία.

Απενεργοποίηση Google Analytics

Χρήση του Siteimprove Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Siteimprove Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης Web από την Siteimprove GmbH. Το Siteimprove Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης ενός ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογραφημένης διεύθυνσης IP του χρήστη) αποστέλλονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Siteimprove στη Δανία. Η Siteimprove χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και για να καταρτίσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπο για τους διαχειριστές της. Η Siteimprove δεν μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται με μη αναστρέψιμο τρόπο προτού τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δημοσιευτούν στο Siteimprove Analytics. Μπορείτε να απαγορεύσετε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Siteimprove με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για να απαγορεύσετε τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων από το Siteimprove Analytics, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα εγκατασταθεί ένα cookie άρνησης (opt out), το οποίο δεν θα επιτρέπει πλέον τη συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Απενεργοποίηση του Siteimprove Analytics

Χρήση του Google reCaptcha

Για την προστασία των αιτημάτων που υποβάλλονται με διαδικτυακές φόρμες, η LSW χρησιμοποιεί την υπηρεσία reCAPTCHA της Google Inc. (Google). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξακριβώνουμε αν η εισαγωγή των στοιχείων έγινε από κάποιο φυσικό πρόσωπο ή αυθαίρετα από μια αυτοματοποιημένη μηχανική επεξεργασία δεδομένων. Η υπηρεσία αποκτά πρόσβαση στη διεύθυνση IP σας καθώς και σε άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από την υπηρεσία reCAPTCHA και τα προωθεί στην Google. Στη συνέχεια, τα στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί στην Google υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία. Με τη χρήση του reCaptcha αποδέχεστε ότι συμμετέχετε στην ψηφιοποίηση παλιών εγγράφων. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP της Google θα συντομεύεται εκ των προτέρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συµβαλλόµενα µέρη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταβιβάζεται και θα συντομεύεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατ' εντολή του παρόχου αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογεί τη χρησιμότητα αυτής της υπηρεσίας. Η διεύθυνση IP που αποστέλλεται στο πλαίσιο του reCaptcha από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συσχετίζεται με άλλα δεδομένα από τη Google. Για αυτά τα δεδομένα ισχύουν οι διαφορετικοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες περί της προστασίας των δεδομένων της Google, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Χρήση του Google Maps

Για την οπτική αναπαράσταση των χαρτών, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το "Google Maps API" της Google Inc. (Google). Κατά τη χρήση του Google Maps, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί και δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών των χαρτών από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης για το Google Maps στην ενότητα Όροι χρήσης του Google Maps. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες περί της προστασίας των δεδομένων της Google, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Ενημερωτικό δελτίο

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα διανομής του ενημερωτικού δελτίου. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων, εφόσον δεν έχετε συναινέσει για κάποια άλλη περαιτέρω χρήση τους.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λίστα διανομής των ενημερωτικών δελτίων. Αυτό μπορεί να γίνει και από το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνεται στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο.

Χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Για ορισμένες υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας (π.χ. οnline υποβολή αιτήσεων, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια, χρήση της φόρμας επικοινωνίας), χρειαζόμαστε κάποια προσωπικά στοιχεία σας, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση ή το email σας. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται μόνο εάν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα αιτήματά σας και τα αντίστοιχα δεδομένα και οι πληροφορίες διαβιβάζονται εσωτερικά σε εργαζομένους της εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε άλλους τρίτους. Η πώληση ή μίσθωση των δεδομένων απαγορεύεται.

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται έως ένα βαθμό για σκοπούς υποστήριξης πελατών και για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους νομικούς κανονισμούς. Μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις στη χρήση και στην αποθήκευση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση webinfo@vamvacas.gr .

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέσα ασφαλείας, ώστε να αποτρέψουμε την παραποίηση, την απώλεια, την καταστροφή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα που διαχειριζόμαστε.

Σύνδεσμοι για εξωτερικές ιστοσελίδες

Στις ιστοσελίδες μας υπάρχουν σύνδεσμοι για διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Σας επισημαίνουμε ότι δεν επηρεάζουμε το περιεχόμενο και την προστασία προσωπικών δεδομένων από εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες και τους ιδιοκτήτες τους.

Δικαίωμα πληροφόρησης και άλλα δικαιώματα

Όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας, η οποία καταχωρείται σε σχετικό μητρώο.

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας ενημερώσουμε αν έχουμε αποθηκεύσει προσωπικά στοιχεία σας και ποια. Αν κάποιο από τα στοιχεία σας είναι λανθασμένο, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή του ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη μελλοντική χρήση των δεδομένων σας.

Επόπτης προστασίας δεδομένων:

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
– Επόπτης Προστασίας Δεδομένων –
Δ.Μουτσοπούλου 103
18541 ΚΑΜΙΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Email: webinfo@vamvacas.gr

Αρμόδια τοπική αρχή προστασίας δεδομένων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Κηφησίας 1-3 
11523 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 6475600