Παραγγελία διαφημιστικού φυλλαδίου

Μπορείτε να παραγγείλετε τα διαφημιστικά φυλλάδια και σε έντυπη μορφή. Γι' αυτό, θα χρειαστεί να δηλώσετε τον επιθυμητό αριθμό αντίτυπων τεμαχίων και τη διεύθυνση παράδοσης. Τα έντυπα έγγραφα διατίθενται δωρεάν και παραδίδονται χωρίς επιπλέον κόστος στον πελάτη.
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε αυτά τα διαφημιστικά φυλλάδια και στη σελίδα λήψεων.
Η online έκδοση μπορεί να διαφέρει από την έντυπη έκδοση.

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.

Ανάκτηση θερμότητας

Τεμάχιο

Συστήματα ανάκτησης θερμότητας – Φυλλάδιο

για εφαρμογές θερμού αέρα και ζεστού νερού (P-645ED)

Τεχνολογία μέτρησης

Τεμάχιο

Τεχνολογία μέτρησης KAESER - Σειρά KM

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς ASD – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,87 έως 6,26 m³/min, πίεση 5,5 – 15 bar (P-651/2ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς ASK – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,79 έως 4,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar (P-651/23ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς BSD – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 1,12 έως 8,19 m³/min, πίεση 5,5 – 15 bar (P-651/1ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς CSD(X) – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 1,1 έως 19,4 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar (P-651/28ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς DSD – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 3,5 έως 26,6 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar (P-651/14ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς DSDX – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 4,8 έως 34,25 m³/min – Πίεση 5,5 έως 15 bar (P-651/34ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς ESD – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 6,2 έως 47,2 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar (P-651/29ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές της σειράς FSD – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 9,4 έως 52,13 m³/min, πίεση 5,5 – 15 bar (P-651/30ED)

Τεμάχιο

Διάγραμμα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές

(P-711ED)

Τεμάχιο

Η παροχή πεπιεσμένου αέρα στην οδοντοτεχνία – Φυλλάδιο

(P-815GR)

Τεμάχιο

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές της σειράς HSD – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 8,0 έως 89,0 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar (P-651/27ED)

Τεμάχιο

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές της σειράς SK – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,53 έως 2,70 m³/min, πίεση 5,5 – 15 bar (P-651/10ED)

Τεμάχιο

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές της σειράς SM – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,39 έως 1,64 m³/min, πίεση 5,5 – 15 bar (P-651/24ED)

Τεμάχιο

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές της σειράς SX – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,26 έως 0,81 m³/min, πίεση 5,5 – 15 bar (P-651/0ED)

Τεμάχιο

Σειρά CSG – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή έως 15 m³/min, πίεση έως 11 bar (P-651/32ED)

Τεμάχιο

Σταθμοί πεπιεσμένου αέρα για τεχνίτες, σειρά SXC – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,26 έως 0,80 m³/min, πίεση 8 – 11 – 15 bar (P-651/26ED)

Τεμάχιο

Συγκεντρωτικός κατάλογος κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών της σειράς SX – HSD

Ογκομετρική παροχή 0,25 έως 87,3 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar (P-650ED)

Τεμάχιο

Συστήματα ανάκτησης θερμότητας – Φυλλάδιο

για εφαρμογές θερμού αέρα και ζεστού νερού (P-645ED)

Κοχλιοφόρα συστήματα κενού

Τεμάχιο

Κοχλιοφόρες αντλίες κενού της σειράς ASV/BSV/CSV – Φυλλάδιο

Ικανότητα αναρρόφησης 4,0 έως 15,7 m³/min, μέγιστη υποπίεση 20 mbar (abs) (P-090ED)

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές εργοταξίων - Σειρά i.Comp 3 – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή έως 160 l/min, πίεση έως 11 bar (P-336ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές συνεργείων - Σειρά i.Comp 8 και 9 – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 404 έως 570 l/min, πίεση έως 11 bar (P-335ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές τεχνίτη CLASSIC – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 109 έως 234 l/min, πίεση έως 10 bar (P-339ED)

Τεμάχιο

Αεροσυμπιεστές τεχνίτη PREMIUM – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 83 έως 440 l/min, πίεση 10 έως 25 bar (P-340ED)

Τεμάχιο

Αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων με την KAESER

(P-599ED)

Τεμάχιο

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές βιομηχανικής ποιότητας – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 60 έως 1400 l/min – Πίεση 7 έως 35 bar (P-414ED)

Τεμάχιο

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής απόδοσης, υπερσυμπιεστές της σειράς N – Φυλλάδιο

Αρχική πίεση έως 13 bar – Τελική πίεση έως 40 bar, ογκομετρική παροχή 0,27 έως 1,40 m³/min (P-480ED)

Τεμάχιο

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής απόδοσης, υπερσυμπιεστές της σειράς CN C – Φυλλάδιο

Αρχική πίεση 3 έως 13 bar – Τελική πίεση 10 έως 45 bar, ογκομετρική παροχή 0,8 έως 8,0 m³/min (P-482ED)

Τεμάχιο

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής απόδοσης, υπερσυμπιεστές της σειράς DN C (SFC) – Φυλλάδιο

Αρχική πίεση 3 έως 13 bar – Τελική πίεση 10 έως 45 bar, ογκομετρική παροχή 2,9 έως 19,6 m³/min (P-481ED)

Τεμάχιο

Η παροχή πεπιεσμένου αέρα στην οδοντοτεχνία – Φυλλάδιο

(P-815GR)

Τεμάχιο

Μη λιπαινόμενα συστήματα εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών AIRBOX / AIRBOX CENTER – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,73 έως 0,92 m³/min, πίεση 6 έως 12,5 bar (P-337ED)

Τεμάχιο

Σταθεροί αεροσυμπιεστές συνεργείου – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 112 έως 1000 l/min, πίεση 10 και 15 bar (P-314ED)

Φορητοί αεροσυμπιεστές εργοταξίων

Τεμάχιο

M500-2 – OILFREE.AIR

(P-5002ED)

Τεμάχιο

MOBILAIR, σειρά utility – σταθεροί

Ογκομετρική παροχή έως 5,4 m³/min (190 cfm) (P-U557ED)

Τεμάχιο

Telematics 36 @ MOBILAIR

(P-510ED)

Τεμάχιο

Αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων με την KAESER

(P-599ED)

Τεμάχιο

Γκάμα προϊόντων MOBILAIR με συμμόρφωση CE – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή έως 45,8 m³/min (1600 cfm) (P-500ED)

Τεμάχιο

Επισκόπηση μοντέλων MOBILAIR σε πίνακα – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή έως 34 m³/min (1200 cfm) (P-525ED)

Τεμάχιο

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα – Φυλλάδιο

(P-507ED)

Τεμάχιο

Εργοστάσιο MOBILAIR στην έδρα του Coburg – Φυλλάδιο

(P-505ED)

Τεμάχιο

Καρούλια εύκαμπτου σωλήνα

(P-501ED)

Τεμάχιο

Σειρά M20

Ογκομετρική παροχή έως 2,0 m³/min (71 cfm) (P-520ED)

Τεμάχιο

Σειρά M255

Ογκομετρική παροχή έως 26,5 m³/min (935 cfm) (P-5255ED)

Τεμάχιο

Σειρά M82

Ογκομετρική παροχή έως 8,40 m³/min (295 cfm) (P-581ED)

Τεμάχιο

Σειρές M118 / M125

Ογκομετρική παροχή έως 11,5 m³/min (405 cfm) (P-5125GR)

Τεμάχιο

Σειρές M13 – M17

Ογκομετρική παροχή έως 1,60 m³/min (57 cfm) (P-517ED)

Τεμάχιο

Σειρές M135 – M171

Ογκομετρική παροχή έως 17,0 m³/min (600 cfm) (P-5135ED)

Τεμάχιο

Σειρές M250E / M255E

Ογκομετρική παροχή έως 25,0 m³/min (885 cfm) (P-5E250ED)

Τεμάχιο

Σειρές M27 / M30 / M31

Ογκομετρική παροχή έως 3,15 m³/min (110 cfm) (P-527ED)

Τεμάχιο

Σειρές M27E / M31E / M50E

Ογκομετρική παροχή έως 5 m³/min (180 cfm) (P-5E27ED)

Τεμάχιο

Σειρές M59 / M65

Ογκομετρική παροχή έως 6,6 m³/min (230 cfm) (P-559ED)

Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα

Τεμάχιο

KAESER FILTER της σειράς F350 έως F3360 – Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 35,4 έως 336,3 m³/min (P-737ED)

Τεμάχιο

KAESER FILTER της σειράς KF F6 έως F320 – Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,60 έως 32,0 m³/min (P-726ED)

Τεμάχιο

Position paper about the effects of the EU F-gas regulation on compressed air refrigeration dryers

Τεμάχιο

Αεροφυλάκια – Φυλλάδιο

Όγκος δοχείου 90 – 10.000 l (P-775ED)

Τεμάχιο

Διάγραμμα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές

(P-711ED)

Τεμάχιο

Διάταξη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN – Φυλλάδιο

για ογκομετρικές παροχές έως 1700 m³/min (P-741ED)

Τεμάχιο

Επεξεργασία συμπυκνωμάτων – Φυλλάδιο

για ογκομετρική παροχή έως 100 m³/min (P-740ED)

Τεμάχιο

Η παροχή πεπιεσμένου αέρα στην οδοντοτεχνία – Φυλλάδιο

(P-815GR)

Τεμάχιο

Ξηραντές μεμβράνης της σειράς KMM – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή στην είσοδο έως 4,40 m³/min (P-732ED)

Τεμάχιο

Ξηραντές πεπιεσμένου αέρα ψυκτικού τύπου SECOTEC της σειράς TA – TC – Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,6 έως 3,90 m³/min, πίεση 3 έως 16 bar (P-013ED)

Τεμάχιο

Ξηραντές πεπιεσμένου αέρα ψυκτικού τύπου SECOTEC της σειράς TD, TE, TF και TG – Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 5,1 έως 98,0 m³/min, πίεση 3 έως 16 bar (P-019ED)

Τεμάχιο

Ξηραντές ψυκτικού τύπου υψηλής πίεσης της σειράς ΤΗΡ – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,8 έως 85 m³/min, πίεση έως 45 bar (P-017ED)

Τεμάχιο

Προσροφητές ενεργού άνθρακα της σειράς ACT – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 1,17 έως 154,53 m³/min (P-718ED)

Τεμάχιο

Προσροφητικοί ξηραντές ψυχρής αναγέννησης, σειρά DC 2.0 – DC 11.3 – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,20 έως 1,13 m³/min (P-720ED)

Τεμάχιο

Προσροφητικοί ξηραντές ψυχρής αναγέννησης, σειρά i.DC 16 – i.DC 1555 – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 1,6 έως 155,5 m³/min (P-721ED)

Τεμάχιο

Συμπαγείς ξηραντές ψυκτικού τύπου KRYOSEC – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,35 έως 4,50 m³/min (P-018ED)

Τεμάχιο

Συνδυαστικοί ξηραντές HYBRITEC – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 12,0 έως 150,0 m³/min (P-016ED)

Τεμάχιο

Συστήματα διατήρησης πίεσης – Φυλλάδιο

Σύνδεση έως DN 400 (P-773GR)

Τεμάχιο

Ψυκτικό μέσο R-513A

(P-735ED)

Φυσητήρες

Τεμάχιο

Κοχλιοφόρος φυσητήρας της σειράς CBS, DBS, EBS, FBS, GBS, HBS – Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 3 έως 160 m³/min, μέγιστη διαφορική πίεση έως 1,1 bar (P-970ED)

Τεμάχιο

Κοχλιοφόρος φυσητήρας της σειράς FBS και GBS – Διαφημιστικό φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 18 έως 105 m³/min, μέγιστη διαφορική πίεση έως 1,1 bar (P-966ED)

Τεμάχιο

Μεμονωμένες μονάδες φυσητήρα της σειράς OMEGA – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 0,5 έως 160 m³/min – Υπερπίεση έως 1000 mbar, κενό έως 500 mbar (P-073ED)

Τεμάχιο

Συστήματα φυσητήρων περιστρεφόμενων εμβόλων COMPACT – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή 1,5 έως 93 m³/min – Υπερπίεση έως 1000 mbar, υποπίεση έως 500 mbar (P-960ED)

Τεμάχιο

Φυσητήρας ATEX – Διαφημιστικό φυλλάδιο

(P-076ED)

Τεμάχιο

Φυσητήρες KAESER – Λύσεις για εφαρμογές χαμηλής πίεσης – Φυλλάδιο

(P-900ED)

Τεμάχιο

Φυσητήρες turbo της σειράς PillAerator – Φυλλάδιο

Ογκομετρική παροχή έως 267 m³/min, 16.000 m³/h, διαφορική πίεση 0,3 έως 1,3 bar (P-990ED)

KAESER Report

Τεμάχιο

KAESER Report

(P-2000GR)

Γενικά για τον πεπιεσμένο αέρα

Τεμάχιο

Σύμβουλος τεχνολογίας πεπιεσμένου αέρα

(P-2010ED)


Προσωπικά στοιχεία/Στοιχεία εταιρείας
Τ.Κ. / Περιοχή *
Ερώτηση ασφαλείας