Έλεγχος

Το κέντρο ελέγχου για τον εξοπλισμό παροχής πεπιεσμένου αέρα και την πρωτοποριακή τεχνολογία στο πνεύμα του Industry 4.0

Τα συστήματα ελέγχου του SIGMA CONTROL 2 (αποκεντρωμένη ευφυΐα) και του SIGMA AIR MANAGER 4.0 (κεντρική ευφυΐα) εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συνεργασία όλων των στοιχείων του σταθμού πεπιεσμένου αέρα. Έτσι, μπορείτε να πετύχετε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Για μια σύνθετη διαδικασία όπως αυτή χρειάζονται ευφυείς υπολογιστές. Οι λειτουργίες τους:

  • Συνεχής μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος (υπολογισμός της πιο αποδοτικής εναλλακτικής βάσει προσομοίωσης)
  • έλεγχος των επιμέρους στοιχείων ενός σταθμού
  • διαχείριση πεπιεσμένου αέρα και του σχετικού κόστους
  • επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών στοιχείων του συστήματος


Επισκόπηση συστημάτων ελέγχουΧειρισμός αεροσυμπιεστή

Σύστημα ελέγχου αεροσυμπιεστή SIGMA CONTROL 2

Με το εσωτερικό σύστημα ελέγχου SIGMA CONTROL 2 (σύστημα αποκεντρωμένης ευφυΐας που μεταφέρει δεδομένα στο σύστημα κεντρικής ευφυΐας SIGMA AIR MANAGER 4.0) μπορείτε να προσαρμόσετε την απόδοση ενός αεροσυμπιεστή ακριβώς στην εκάστοτε κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.

  • Συντονίζει και βελτιστοποιεί τη σχέση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα.
  • Διαθέτει διάφορα έτοιμα προγράμματα ελέγχου που εξοικονομούν ενέργεια.
  • Επιτρέπει τη διαχείριση της απόδοσης του συστήματος πεπιεσμένου αέρα.

Σύντομη παρουσίαση
Χειρισμός αεροσυμπιεστή