Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

Η κατάλληλη λύση για μεταβαλλόμενες ανάγκες

Η βέλτιστη διάρκεια ενεργοποίησης ενός εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή είναι από 60 έως 70 %. Αν η λειτουργία παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις και αιχμές φόρτου, είναι η καλύτερη επιλογή, ειδικά για βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνεργεία και μικρές βιομηχανίες.

Ως υπερσυμπιεστές, οι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές μπορούν να συμπιέσουν την υπάρχουσα πίεση δικτύου έως τα 45 bar.


Επισκόπηση εμβολοφόρων αεροσυμπιεστώνΚινητοί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

Φορητοί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές KAESER.

Οι φορητοί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές μας είναι σχεδιασμένοι για λειτουργία σε εργοτάξια και μικρές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

 • i.Comp με σταθερή πίεση έως 11 bar
 • έκδοση PREMIUM ή CLASSIC
 • όγκος αναρρόφησης μεταξύ 130 και 660 l/min, 10 έως 25 bar

Σύντομη παρουσίαση

Σταθεροί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

Σταθεροί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

Οι σταθεροί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές χρησιμοποιούνται σε συνεργεία ή βιομηχανίες.

 • πολλές εκδόσεις και μεγέθη απόδοσης
 • λίπανση λαδιού ή ξηρή λειτουργία (OIL.FREE)
 • όγκος αναρρόφησης μεταξύ 59 και 1400 l/min, 7, 10, 15 ή 35 bar

Σύντομη παρουσίαση

Ολοκληρωμένα συστήματα

Πλήρη συστήματα εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή

Τα πλήρη συστήματα AIRBOX και AIRCENTER λειτουργούν με εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές ξηρής λειτουργίας (OIL.FREE) και χρησιμοποιούνται οπουδήποτε απαιτείται καθαρός πεπιεσμένος αέρας.

 • άμεση σύνδεση και αθόρυβη λειτουργία
 • για εργαστήρια, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες ποτών και τροφίμων
 • ογκομετρική παροχή από 0,25 έως 0,90 m³/min, 7, 10 ή 12,5 bar

Σύντομη παρουσίαση

Υπερσυμπιεστής

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές - υπερσυμπιεστές

Οι υπερσυμπιεστές αυξάνουν την πίεση δικτύου σε συγκεκριμένα σημεία.

 • ως απλά στοιχεία ή ως πλήρες σύστημα έτοιμο για λειτουργία
 • για συνεχή υψηλή πίεση έως 45 bar
 • ευρεία γκάμα για κάθε ανάγκη

Σύντομη παρουσίαση

OEM

Ενδεικτική δομή σταθμού πεπιεσμένου αέρα OEM

Από την ανάλυση μέχρι την τελική μορφή του συστήματος, δημιουργούμε εξατομικευμένους σταθμούς πεπιεσμένου αέρα για βιομηχανική χρήση

 • τέλεια ενσωμάτωση της παροχής πεπιεσμένου αέρα στο συνολικό σύστημά σας
 • σταθμοί πεπιεσμένου αέρα με βιομηχανικούς αεροσυμπιεστές υψηλής ποιότητας της Kaeser
 • Από ειδικά χρώματα μέχρι ειδικά μηχανήματα, το δομοστοιχειωτό σύστημα της Kaeser καλύπτει τις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας

Σύντομη παρουσίαση
OEM