Παραγγελία συνοδευτικού βιβλίου για ξηραντή ψυκτικού τύπου

Οι χρήστες συστημάτων ψύξης που περιέχουν 3 ή περισσότερα κιλά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου οφείλουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια, να τηρούν βιβλίο εργασιών ή βιβλίο ελέγχου για το σύστημά τους. Αυτό το συνοδευτικό βιβλίο μηχανήματος πρέπει να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.
Επομένως, αποτελεί "υποχρέωση του πελάτη"! Μπορείτε να ζητήσετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ένα συνοδευτικό βιβλίο μηχανήματος ανάλογα τη λειτουργία των δικών σας ξηραντών ψυκτικού τύπου.
Ζητήστε ένα δωρεάν αντίτυπο συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.


Στοιχεία για το σύστημα ξηραντή ψυκτικού τύπου που διαθέτετε
Ημέρα θέσης σε λειτουργία . . ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ

Προσωπικά στοιχεία/Στοιχεία εταιρείας
Τ.Κ. / Περιοχή *
Ερώτηση ασφαλείας