Αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα και διατήρηση πίεσης

Ο σωστός τρόπος διαχείρισης του πεπιεσμένου αέρα

Τα μέσα αποθήκευσης, όπως τα συστήματα διανομής και διατήρησης πίεσης, είναι πολύ σημαντικά για κάθε σταθμό πεπιεσμένου αέρα. Μόνο όταν η πίεση δικτύου είναι παντούσταθερή και η ποιότητα της πίεσης υψηλή, εξασφαλίζεται η οικονομική λειτουργία.

Πλεονεκτήματα των προϊόντων της Kaeser:

  • μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην υψηλή ποιότητα επεξεργασίας
  • μικρότερο κόστος χάρη στις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και τον εύκολο χειρισμό
  • βέλτιστη συμβατότητα εξοπλισμού και ευελιξία τοποθέτησης
  • εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και παγκόσμιο δίκτυο σέρβις


Επισκόπηση προϊόντων αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα και διατήρησης πεπιεσμένου αέραΔοχεία πεπιεσμένου αέρα

Αεροφυλάκια

Για παρατεταμένη αποθήκευση ή ενδιάμεση αποθήκευση για αιχμές κατανάλωσης

  • μεγέθη αεροφυλακίων 90 – 10.000 l
  • πολλαπλάσια διάρκεια ζωής και διαστήματα ελέγχου έως 5 έτη
  • βαλβίδες και σετ πρόσθετου εξοπλισμού για κάθε χρήση

Σύντομη παρουσίαση
Δοχεία πεπιεσμένου αέρα

Συστήματα διατήρησης πίεσης

Ηλεκτρονική βαλβίδα πλήρωσης δικτύου αέρα της Kaeser Kompressoren.

συστήματα διατήρησης πίεσης DHS για σταθερή πίεση δικτύου

  • προστασία του συστήματος επεξεργασίας από υπερφόρτωση κατά την πλήρωση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα
  • ακριβής ενσωμάτωση σε κάθε σύστημα, με ένα ή περισσότερα σκέλη επεξεργασίας
  • διάμετρος σύνδεσης από G ½ έως G 3 και από DN 40 έως DN 400

Σύντομη παρουσίαση
Συστήματα διατήρησης πίεσης