Αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα και διατήρηση πίεσης

Ο σωστός τρόπος διαχείρισης του πεπιεσμένου αέρα

Τα μέσα αποθήκευσης, όπως τα συστήματα διανομής και διατήρησης πίεσης, είναι πολύ σημαντικά για κάθε σταθμό πεπιεσμένου αέρα. Μόνο όταν η πίεση δικτύου είναι παντούσταθερή και η ποιότητα της πίεσης υψηλή, εξασφαλίζεται η οικονομική λειτουργία.

Πλεονεκτήματα των προϊόντων της Kaeser:

  • μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην υψηλή ποιότητα επεξεργασίας
  • μικρότερο κόστος χάρη στις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και τον εύκολο χειρισμό
  • βέλτιστη συμβατότητα εξοπλισμού και ευελιξία τοποθέτησης
  • εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και παγκόσμιο δίκτυο σέρβις


Επισκόπηση προϊόντων αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα και διατήρησης πεπιεσμένου αέραΔοχεία πεπιεσμένου αέρα

Αεροφυλάκια

Για παρατεταμένη αποθήκευση ή ενδιάμεση αποθήκευση για αιχμές κατανάλωσης

  • μεγέθη αεροφυλακίων 90 – 10.000 l
  • πολλαπλάσια διάρκεια ζωής και διαστήματα ελέγχου έως 5 έτη
  • βαλβίδες και σετ πρόσθετου εξοπλισμού για κάθε χρήση

Σύντομη παρουσίαση
Δοχεία πεπιεσμένου αέρα

Συστήματα διατήρησης πίεσης

Ηλεκτρονικές βαλβίδες πλήρωσης δικτύου αέρα

συστήματα διατήρησης πίεσης DHS για σταθερή πίεση δικτύου

  • προστασία του συστήματος επεξεργασίας από υπερφόρτωση κατά την πλήρωση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα
  • ακριβής ενσωμάτωση σε κάθε σύστημα, με ένα ή περισσότερα σκέλη επεξεργασίας
  • διάμετρος σύνδεσης από G ½ έως G 3 και από DN 40 έως DN 400

Σύντομη παρουσίαση
Συστήματα διατήρησης πίεσης