Όροι χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες της Kaeser Kompressoren SE, μαζί με όλες τις εικόνες και τα κείμενα που περιλαμβάνουν, προστατεύονται µε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε μορφή χρήσης χωρίς τη ρητή συναίνεση απαγορεύεται και διώκεται ποινικά.

Τα κείμενα και οι εικόνες που βρίσκονται στην κατηγορία Εταιρεία / Τύπος είναι αποθηκευμένα σε ανάλυση με δυνατότητα εκτύπωσης. Επιτρέπεται η λήψη και η χρήση τους με σκοπό τη δωρεάν δημοσίευση, ακόμα και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Επιτρέπεται η επεξεργασία τους για λόγους σύνταξης, αλλά απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο των εικόνων και των κειμένων.

Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα στοιχεία που δημοσιεύουμε στο Διαδίκτυο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά. Από την πλευρά μας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να διευρύνουμε συνεχώς και να διατηρούμε επίκαιρη αυτή την παροχή πληροφοριών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα, ορθότητα ή επικαιροποίηση των σχετικών πληροφοριών.