Κοντέινερ

Πραγματική ευελιξία.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα: 

"Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αερογενείς ιοί, οι οποίοι όταν αναρροφώνται από έναν αεροσυμπιεστή, έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται στο θερμό, υγρό και μη πλήρως επεξεργασμένο πεπιεσμένο αέρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ιός COVID-19 συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο." Απόσπασμα από την ανακοίνωση της British Compressed Air Society Ltd. στις 20.03.2020.

--> Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην ανακοίνωση

Διαθέτουμε προς ενοικίαση μεμονωμένους αεροσυμπιεστές, φυσητήρες και συσκευές για επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα. Επίσης, διαθέτουμε ολοκληρωμένα και εξατομικευμένα συστήματα που αποτελούνται από περισσότερες μονάδες εγκατεστημένες μέσα σε κοντέινερ. Αυτά τα κοντέινερ πεπιεσμένου αέρα παραδίδονται έτοιμα για σύνδεση και μπορούν να εγκατασταθούν σε εξωτερικό χώρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, τον αγωγό πεπιεσμένου αέρα και το σωλήνα αποβλήτων.

Όλα τα μηχανήματα Kaeser συνδυάζονται και με συστήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής.

Πλεονεκτήματα

  • Ευελιξία:
    Μπορείτε να προσαρμόσετε ελεύθερα τον εξοπλισμό του κοντέινερ.
  • "Plug & Play":
    Για να θέσετε το κοντέινερ σε λειτουργία, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, τον αγωγό πεπιεσμένου αέρα και το σωλήνα αποβλήτων.
  • Δυνατότητα συνδυασμού:
    Λειτουργεί και σε συνδυασμό με συστήματα άλλων κατασκευαστών.