Η εγγύηση της KAESER μετά την εφαρμογή του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους κατασκευαστές και τους τεχνικούς σέρβις όσο και για τους ίδιους τους χειριστές.
Εσείς ιδίως, ως χειριστές, θα πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τον συγκεκριμένο κανονισμό, προκειμένου να μπορείτε να σχεδιάζετε εγκαίρως τις επενδύσεις σας και να λαμβάνετε αποφάσεις με μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

Η KAESER έχει ασχοληθεί εντατικά με αυτό το ζήτημα και εγγυάται την αξιόπιστη συνέχιση της παροχής πεπιεσμένου αέρα για όλα τα τρέχοντα αλλά και μελλοντικά μοντέλα ακόμη και μετά τη μετάβαση στο φιλικό προς το κλίμα ψυκτικό μέσο R-513A.

Τα αέρια του θερμοκηπίου βαίνουν μειούμενα – Σταδιακή αποκλιμάκωση (phase-down)

Στόχος της σταδιακής αποκλιμάκωσης είναι η σταδιακή μείωση των μερικώς φθοριωμένων αερίων του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά με απώτερο σκοπό να μειωθεί η χρήση τους από τους καταναλωτές. Για την υλοποίηση της σταδιακής αποκλιμάκωσης, η ΕΕ παρέχει το αντίστοιχο ετήσιο ποσοστό κάθε κατασκευαστή ψυκτικού μέσου ή εισαγωγέα ως ατομική ποσόστωση. Αυτή η ποσόστωση εκφράζεται σε ισοδύναμο CO2 (δυναμικό θέρμανσης πλανήτη x βάρος). Ως έτος βάσης χρησιμοποιείται το 2015 – η μέση τιμή των ετών 2009 έως 2012 – με αντιστοιχία σε ποσοστό 100%. Μέχρι το 2030, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει σταδιακά αυτήν την ποσόστωση στο 21%.

Η Kaeser Kompressoren και ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια.

Ποιες είναι οι συνέπειες;

Εάν οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά της ΕΕ το ίδιο ή μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

  • Να αφαιρέσουν σταδιακά από την γκάμα των προϊόντων τους τα τρέχοντα ψυκτικά μέσα με υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP).
  • Να προσφέρουν ολοένα και περισσότερο φιλικά προς το κλίμα ψυκτικά μέσα με χαμηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP).
  • Να πωλούν ολοένα και περισσότερα ψυκτικά μέσα χωρίς ποσοστώσεις (αν και δεν ενδείκνυνται για τους σύγχρονους ξηραντές ψυκτικού τύπου).

Συνέπειες χρήσης ψυκτικών μέσων με υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη:

  • Μείωση της προσφοράς αγοράς και της διαθεσιμότητας. Αυτή η μείωση έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εφοδιαστικών ελλείψεων στις εργασίες συντήρησης και επισκευής.
  • Άνοδος τιμών. Αυτή η άνοδος οδηγεί με τη σειρά της σε υψηλότερα κόστη συντήρησης και επισκευής.

Εξετάστε τις εξής λύσεις:

1. Αγορά νέου μηχανήματος: Με χρήση του ψυκτικού μέσου R-513A
Η Kaeser Kompressoren κατασκευάζει ξηραντές ψυκτικού τύπου που χρησιμοποιούν το ψυκτικό μέσο R-513A.

Λόγω του υψηλού δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη που συνδέεται με τα σύγχρονα ψυκτικά μέσα, ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια στοχεύει στον περιορισμό τους και στη δραστική αύξηση της τιμής τους στην αγορά. Γι' αυτόν τον λόγο, η KAESER χρησιμοποιεί και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το νέο, φιλικό προς το κλίμα ψυκτικό μέσο R-513A. Αυτή η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ το 2019 τόσο για τους αυτόνομους όσο και για τους ενσωματωμένους ξηραντές ψυκτικού τύπου.

Με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη μόλις 613, το ψυκτικό μέσο R-513A είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικά φιλικό προς το κλίμα και, συνεπώς, σε θέση να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του μηχανήματός σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, η παραπάνω αλλαγή δεν επηρεάζει σημαντικά τις τρέχουσες προδιαγραφές απόδοσης των σημερινών μοντέλων R-134a της KAESER. Αυτό σημαίνει ότι η εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που κάνει τους ξηραντές μας να ξεχωρίζουν θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ακόμα και εάν οι συνθήκες λειτουργίας είναι απαιτητικές όπως π.χ. σε υψηλές θερμοκρασίες ή όταν συσσωρεύονται ακαθαρσίες στους υγροποιητές.

Το ψυκτικό μέσο R-513A δεν είναι ούτε τοξικό ούτε εύφλεκτο. Γι' αυτόν τον λόγο, οι χειριστές και οι πάροχοι υπηρεσιών σέρβις δεν έρχονται αντιμέτωποι με επιπλέον απαιτήσεις. Η μετάβαση στο ψυκτικό μέσο R-513A είναι ένα γεγονός που συμβαίνει σήμερα, διότι το ψυκτικό μέσο και οι εγκρίσεις των απαιτούμενων εξαρτημάτων έγιναν γενικά διαθέσιμες στην αγορά μόλις πρόσφατα.

2. Αντικατάσταση των παλιότερων ξηραντών R-404A

Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια περιορίζει τη χρήση των ψυκτικών μέσων με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) μεγαλύτερο από 2500. Σε αυτά τα ψυκτικά μέσα περιλαμβάνεται και το ψυκτικό μέσο R-404A που χρησιμοποιείται σε ξηραντές ψυκτικού τύπου. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται νωπά προϊόντα για σκοπούς συντήρησης σε ξηραντές ψυκτικού με ποσότητες πλήρωσης άνω των 10,2 kg. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, η χρήση αυτών των προϊόντων θα απαγορευτεί πλήρως.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αντιδράσεις έχουν υπάρξει ήδη από μεγάλους κατασκευαστές ψυκτικών μέσων, οι οποίοι σταμάτησαν να προσφέρουν νωπά προϊόντα. Συνεπώς, η διαθεσιμότητα σταμάτησε να είναι δεδομένη για τις εργασίες επισκευής ακόμη και για μικρούς ξηραντές ψυκτικού τύπου. Αν και για το ψυκτικό μέσο R-404A υπάρχουν ισότιμα ψυκτικά μέσα, το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη αυτών των ψυκτικών μέσων είναι σχετικά υψηλό. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Επίσης, η χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών.

Συνιστάται να αποφευχθεί η χρήση άλλων ισότιμων ψυκτικών μέσων στα παλιότερα μηχανήματα και να προτιμηθεί η αντικατάσταση των ίδιων των μηχανημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να αποφεύγεται η αγορά νέων ξηραντών ψυκτικού τύπου R-404A. Η KAESER βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας βοηθήσει να βρείτε την κατάλληλη λύση για εσάς.

3. Το πιστοποιημένο σέρβις δίνει τη λύση

Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια δεν κατονομάζει απαγορεύσεις όσον αφορά τη λειτουργία μηχανημάτων που έχουν πληρωθεί με ψυκτικό μέσο από το εργοστάσιο. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι ξηραντές ψυκτικού τύπου της KAESER δεν παρουσιάζουν διαρροές. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν απαιτείται κιόλας η τακτική πλήρωση των μηχανημάτων με ψυκτικό μέσο. Για να διατηρούνται τα μηχανήματα σε αυτήν την κατάσταση όσον το δυνατόν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι. Ο έγκαιρος εντοπισμός των διαρροών και η λήψη κατάλληλων μέτρων προσφέρουν στον χειριστή το πλεονέκτημα να αποφεύγει τις κοστοβόρες διακοπές λειτουργίας και επισκευές. Για παράδειγμα, η σταδιακή απώλεια ψυκτικού μέσου λόγω ανεπαρκούς λίπανσης μπορεί να οδηγήσει συχνά σε ζημιές στον συμπιεστή. Επίσης, στα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι στεγανότητας.

Προσοχή όμως: Οι εργασίες σέρβις πρέπει γίνονται μόνο από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιημένο και παρέχει λεπτομερή τεκμηρίωση. Ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια περιέχει σημαντικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων του προσωπικού σέρβις, της εταιρείας συντήρησης και του χειριστή. Ωστόσο, το διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό χρησιμοποιείται στο έπακρο ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες απαιτήσεις του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια. Γι' αυτόν τον λόγο, οι κατασκευαστές των ξηραντών ψυκτικού τύπου θα πρέπει να προσφέρουν λύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση σε πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό, ώστε το σέρβις να γίνεται με έγκαιρο και νομικά ασφαλή τρόπο. Το τμήμα σέρβις της KAESER προσφέρει αξιόπιστες και πιστοποιημένες υπηρεσίες σέρβις.      

4. Παρακολούθηση των ξηραντών R-407C- και R-410A
Προσέξτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στον ξηραντή ψυκτικού τύπου που διαθέτετε.

Τα ψυκτικά μέσα R-407C και R-410A χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στους ξηραντές ψυκτικού τύπου. Αυτές οι ψυκτικές μονάδες μπορεί να είναι οικονομικές για τους κατασκευαστές, αλλά κρύβουν πολλά μειονεκτήματα για τους χειριστές. Ένας λόγος είναι ότι περιορίζεται η αδιάκοπη λειτουργία των μηχανημάτων, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, τα ψυκτικά μέσα R-407C και R-410A διαθέτουν αισθητά υψηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) σε σχέση με το R-134a. Γι' αυτόν τον λόγο, ο περιορισμός χρήσης και η αύξηση τιμών αφορούν πρωτίστως αυτά τα ψυκτικά μέσα.

Ασφαλώς και υπάρχουν άλλα ψυκτικά μέσα με παρόμοιες ιδιότητες που κυκλοφορούν στην αγορά, ωστόσο μέχρι σήμερα όλα είναι εύφλεκτα. Οι τρέχοντες ξηραντές ψυκτικού τύπου είναι ακατάλληλοι για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. Επίσης, η εκ των υστέρων προσαρμογή των ξηραντών ψυκτικού τύπου σε ένα ψυκτικό μέσο είναι συνήθως μια κοστοβόρα διαδικασία. Μεσοπρόθεσμα μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα επισκευής των ξηραντών. Ωστόσο, κάθε φορά που εμφανίζονται διαρροές, το κόστος επισκευής μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο για τους χειριστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μηχανήματα μπορεί να χρειαστεί να τεθούν και εκτός λειτουργίας. Αυτό ισχύει επίσης και για τους πρόσθετους ξηραντές των αεροσυμπιεστών. Για όλους αυτούς τους λόγους, συνιστάται να αποφεύγεται η αγορά νέων ξηραντών R-407C και R-410A. Η KAESER προσφέρει εναλλακτικές.