Οι αυξημένες απαιτήσεις για τον αέρα ελέγχου και επεξεργασίας στην Horst Scholz GmbH & Co. KG διασφαλίζονται χάρη στην Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Πεπιεσμένος αέρας υψηλής τεχνολογίας για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

Στο πλαίσιο μιας σύμβασης και στο πνεύμα της Industrie 4.0, η KAESER παρέχει πεπιεσμένο αέρα στην Horst Scholz GmbH & Co. KG. Έτσι, οι ενεργειακές δαπάνες της εταιρείας μειώνονται σημαντικά.

Η Horst Scholz GmbH & Co. KG κατασκευάζει πλαστικά μέρη ακριβείας, τα οποία ξεκινούν από το Kronach της Άνω Φρανκονίας και καταλήγουν σε γνωστές εταιρείες κυρίως από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ιατρικής τεχνολογίας. Ειδικά στον ιατρικό τομέα, οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των προϊόντων είναι αυξημένες. Επομένως, ο πεπιεσμένος αέρας που χρησιμοποιείται ως αέρας ελέγχου και διεργασιών πρέπει να ανταποκρίνεται ακόμα και στις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Για να μπορεί να χρησιμοποιεί τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας πεπιεσμένου αέρα και να αξιοποιεί τις δυνατότητες της Industrie 4.0, αλλά και για να προστατεύεται από τις συχνές διακυμάνσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Scholz επέλεξε μια σύμβαση της Kaeser για τη χρήση ενός σταθμού πεπιεσμένου αέρα. Με μια τέτοια σύμβαση, ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα παραμένει στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή, ενώ ο πελάτης χρησιμοποιεί τον πεπιεσμένο αέρα όπως το ρεύμα από τους ρευνατολήπτες. Υπολογίζεται μόνο η ποσότητα πεπιεσμένου αέρα που καταναλώνεται πραγματικά, με βάση μια σταθερή τιμή. Έτσι, οι πάγιες δαπάνες στον ισολογισμό μετατρέπονται σε μεταβλητές. Στην Scholz ο σταθμός εγκαταστάθηκε σε ένα κοντέινερ στη στέγη της εταιρείας για λόγους εξοικονόμησης χώρου.

Σταθμός πεπιεσμένου αέρα της Kaeser Kompressoren στην Scholz
Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός, όπως το Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), εξασφαλίζει την αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και την αποδοτική και οικονομική παραγωγή του.
Ακριβής ανάλυση για εξατομικευμένες λύσεις

Έπειτα από έναν διεξοδικό έλεγχο με σκοπό τη λεπτομερή ανάλυση των αναγκών πεπιεσμένου αέρα της Scholz, σχεδιάστηκε ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες ενός σύγχρονου σταθμού. Φυσικά, προτεραιότητα έχουν η ποιοτική και αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα, η αποδοτικότητα και η μείωση των ενεργειακών δαπανών. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η εύκολη συντήρηση, η σύνδεση και ο έλεγχος στο πνεύμα του Industrie 4.0 με τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης. Επιπλέον, σχεδιάστηκαν τα κατάλληλα μέτρα για το σύστημα ασφαλείας του σταθμού. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση καταχωρήθηκαν στο σύστημα ελέγχου του νέου συστήματος πεπιεσμένου αέρα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0). Σε αυτά βασίζεται η αποδοτική λειτουργία ολόκληρου του σταθμού. Οι αεροσυμπιεστές και ο εξοπλισμός επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα με ενσωματωμένους βιομηχανικούς υπολογιστές που μεταφέρουν όλα τα δεδομένα τους σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου αποτελούν τη βάση. Αυτό το κεντρικό σύστημα ελέγχου παρακολουθεί ταυτόχρονα τον εξοπλισμό, καθώς και τις συνθήκες περιβάλλοντος και παραγωγής.

Επίσης, βελτιστοποιεί την ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα, προσαρμόζει αυτόματα την παροχή του σταθμού αεροσυμπιεστών στις διακυμάνσεις της κατανάλωσης, βελτιστοποιεί συνολικά την ενεργειακή απόδοση με βάση τις καταναλώσεις , τις απώλειες μεταγωγής και την ευελιξία της πίεσης, ενώ προετοιμάζει τον σταθμό πεπιεσμένου αέρα για μελλοντικές εργασίες σέρβις και προληπτικής συντήρησης (Predictive Maintenance). Επιπλέον, το σύστημα ελέγχου προσφέρει τη δυνατότητα τηλεδιάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μεταφέρονται και παρακολουθούνται συνεχώς στο κέντρο δεδομένων του κατασκευαστή, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου αναλύει αυτόνομα την κατάσταση και, όταν χρειάζεται, στέλνει ένα μήνυμα στην ομάδα σέρβις, απευθείας στον εγκαταστάτη ή στο κέντρο δεδομένων. Το κέντρο δεδομένων του κατασκευαστή αποτελεί κομβικό σημείο για όλες τις άλλες δραστηριότητες και, μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ταχύτητα και ασφάλεια χάρη στο δίκτυο Sigma Network

Για να εξασφαλίζεται η γρήγορη και ασφαλής μεταφορά δεδομένων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα της Scholz διαθέτει και δίκτυο Sigma Network. Αυτό το δίκτυο Ethernet υψηλής απόδοσης είναι κλειστό και εξασφαλίζει τη βέλτιστη παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο του σταθμού πεπιεσμένου αέρα, σε συνδυασμό με τη μέγιστη ασφάλεια δεδομένων. Με βάση τα δεδομένα που δημιουργούνται, η συντήρηση δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με κάποιο προκαθορισμένο πρόγραμμα, αλλά σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Εκτός από το μήνυμα που στέλνει το κεντρικό σύστημα ελέγχου σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση, ρυθμίζονται και οι υποδομές ροής υλικών (αναλώσιμα-ανταλλακτικά).

Έχουμε βρει πλέον μια πρακτική λύση για την παροχή πεπιεσμένου αέρα.
Karl-E. Ebert, Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Scholz

Όταν απαιτούνται υλικά (αναλώσιμα-ανταλλακτικά) , ειδοποιείται αυτόματα το κέντρο διανομής, το οποίο συντονίζει την υποστήριξη υλικών με την παραγωγή του κατασκευαστή ή με δευτερεύοντες προμηθευτές (αν υπάρχουν). Έτσι, η παροχή υλικών είναι πάντα εξασφαλισμένη, ενώ το κόστος παραμένει χαμηλό, καθώς αποφεύγεται η άσκοπη παραγωγή. Όλα αυτά προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας και απόδοση, λιγότερες ενεργειακές δαπάνες και λιγότερα έξοδα σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής.

Ανάκτηση θερμότητας για λιγότερες ενεργειακές δαπάνες

Με το νέο σταθμό πεπιεσμένου αέρα, η Scholz αξιοποίησε επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας. Τώρα η Scholz θερμαίνει ορισμένους χώρους της με τη θερμότητα που εκλύουν οι αεροσυμπιεστές καθώς παράγουν πεπιεσμένο αέρα. Έτσι, ήδη από τον πρώτο χρόνο η κατανάλωση πετρελαίου μειώθηκε κατά περίπου 50 τοις εκατό.