Δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Manching.
Φυσητήρες για οξυγόνωση των δεξαμενών αερισμού

Καλύψτε τις απαιτήσεις για πεπιεσμένο αέρα πιο ευέλικτα και αποδοτικά!

Δημοτική επεξεργασία λυμάτων - Manching

Αντικατάσταση παλιών αεροσυμπιεστών σε μια δημοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την υψηλή ανοχή σε σύντομες διακυμάνσεις πίεσης του πεπιεσμένου αέρα. 
Η λύση είναι η παραγωγή πεπιεσμένου αέρα από μία μόνο πηγή για αύξηση της διαθεσιμότητας.

Πρόβλημα:

Σε μια δημοτική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (πληθυσμιακό ισοδύναμο 41.000 κατοίκων) ήταν απαραίτητη η αντικατάσταση των παλαιότερων αεροσυμπιεστών. 

Με την απόκτηση νέων μηχανημάτων, το επίκεντρο ήταν, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, η υψηλότερη ανοχή σε σύντομες διακυμάνσεις της πίεσης και ένα μεγάλο εύρος ρύθμισης, το οποίο επιτρέπει την κάλυψη των συνολικών απαιτήσεων για πεπιεσμένο αέρα όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.
Ο πεπιεσμένος αέρα παράγεται κεντρικά και κατανέμεται στις επιμέρους ζώνες προς αερισμό με διαφραγματικές βαλβίδες ελέγχου μέσω μιας κοινής σωλήνωσης.

Λύση:

Πρώτο μέλημα των μηχανικών έργου της KAESER ήταν ο καθορισμός των απαραίτητων δεδομένων λειτουργίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η χρονική πορεία της ογκομετρικής παροχής και της πίεσης λειτουργίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ρύθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με κατανομή φορτίου σε περισσότερα μηχανήματα, των οποίων η κλιμάκωση γίνεται σύμφωνα με την απόδοση και τον τύπο μηχανισμού μετάδοσης κίνησης.

Με διαφορά πίεσης 560 mbar προέκυψε ένα εύρος ρύθμισης από 280 έως 3150 m³/h, δηλ. μια περιοχή ρύθμισης μεγαλύτερη του 1:11. Τοποθετήθηκαν δύο περιστροφικοί φυσητήρες τύπου DB 236C-OFC (με μετατροπέα συχνότητας) και δύο DB 236C-STC (με εκκινητή Y/D). Ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου συμπιεστή τύπου SIGMA AIR MANAGER (SAM) συντονίζει τη λειτουργία των επιμέρους συνδεδεμένων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες και όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου SAM διαθέτει ένα λογισμικό, το οποίο είναι ειδικά προσαρμοσμένο στη λειτουργική συμπεριφορά των συμπιεστών χαμηλής πίεσης.
Το σύστημα ελέγχου διεξάγει τη ρύθμιση μεταβλητής πίεσης μέσω της σύνδεσης στο σύστημα ελέγχου διεργασιών.

Αντικατάσταση του παλιού συστήματος πεπιεσμένου αέρα με έναν σταθμό πεπιεσμένου αέρα της Kaeser σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Manching.
Αποτέλεσμα:

Σύμφωνα με στοιχεία του υπεύθυνου λυμάτων, θα ήταν πολύ χρήσιμο εκ των υστέρων, στο πλαίσιο των ενεργειών ανακαίνισης, η παραγωγή πεπιεσμένου αέρα να πραγματοποιείται από μία μόνο πηγή σύμφωνα με τις ανάγκες. 

Με αυτό τον τρόπο, δεν μειώνεται μόνο ο αριθμός των διεπαφών επικοινωνίας και μονάδων, αλλά οι εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη συσκευή και την τεχνολογία συγκεντρώνονται σε λιγότερα χέρια. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη διαθεσιμότητα σε περίπτωση σέρβις.

Νέος σταθμός λοβοφόρου φυσητήρα της Kaeser Kompressoren στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Manching.