Νέα σύμβαση για το σύστημα πεπιεσμένου αέρα της Kaeser Kompressoren για την εταιρεία Werner & Mertz
Werner & Mertz

Πεπιεσμένος αέρας υψηλής ποιότητας για το βατραχάκι της καθαριότητας

Η Werner & Mertz προετοιμάζεται για την εποχή της Βιομηχανίας 4.0 με μια σύμβαση πεπιεσμένου αέρα της KAESER.

Στη Γερμανία κανένας δεν γνωρίζει το όνομα της εταιρείας Werner & Mertz, αλλά όλοι ξέρουν τα προϊόντα της, δηλαδή τα Erdal, αλλά και τα Frosch με σήμα το βατραχάκι. Αυτή η πρωτοπόρα εταιρεία διαθέτει ένα υπερσύγχρονο σύστημα πεπιεσμένου αέρα που μπορεί να συνδέεται με τον υπόλοιπο εξοπλισμό στο πνεύμα της Βιομηχανίας 4.0.

Η έννοια της Βιομηχανίας 4.0 περιλαμβάνει τη σύνδεση των μηχανημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων μιας εταιρείας, προσφέροντας πλεονεκτήματα τόσο στον πελάτη όσο και στον παραγωγό. Στην περίπτωση της παροχής πεπιεσμένου αέρα, αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας συνολικής δομής που εξασφαλίζει την αποδοτική παραγωγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτή η δομή συνδέει έξυπνα όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέχρι την προληπτική συντήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή πεπιεσμένου αέρα στην ποσότητα και την ποιότητα που απαιτείται σε κάθε περίπτωση και, μάλιστα, με τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα και απόδοση και το χαμηλότερο δυνατό κόστος κύκλου ζωής.

Πραγματική αειφορία

Για την Werner & Mertz, η οποία παράγει προϊόντα για καταναλωτές και επαγγελματίες, η οικολογική παραγωγή και η αειφορία δεν είναι απλά μια περαστική μόδα, αλλά μέρος της παράδοσής της. Η εταιρεία ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία όχι μόνο στα προϊόντα Erdal και Frosch, αλλά και στο κτίριό της, το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτές τις αρχές και για αυτόν το λόγο τιμήθηκε με το βραβείο αειφορίας. Όταν έφτασε η ώρα να εκσυγχρονιστεί ολόκληρο το σύστημα πεπιεσμένου αέρα, η εταιρεία δεν ήθελε απλώς να αντικαταστήσει τον αρκετά διαφορετικό και ξεπερασμένο εξοπλισμό της, αλλά και να μειώσει σημαντικά τα έξοδά της. Επιπλέον, αναζητούσε μια λύση που θα ταίριαζε στη φιλοσοφία της αειφορίας και της ενεργειακής απόδοσης που χαρακτηρίζει τη Werner & Mertz. Τελικά, βρήκε αυτό που έψαχνε στην Kaeser Kompressoren, η οποία της πρότεινε μια σύμβαση. Με μια σύμβαση, ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα παραμένει στην ιδιοκτησία της κατασκευάστριας εταιρείας, ενώ ο πελάτης πληρώνει μόνο τον πεπιεσμένο αέρα που καταναλώνει. Εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα που προσφέρει μια σύμβαση, οι δαπάνες για τον πεπιεσμένο αέρα γίνονται μεταβλητές. Η Βιομηχανία 4.0 δεν αποτελούσε ακόμα επίσημη γραμμή της Werner & Mertz, αλλά ήταν ένα θέμα που είχε ήδη συζητηθεί. Επομένως, ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα έπρεπε να ακολουθεί το πνεύμα της Βιομηχανίας 4.0.

Εξατομικευμένη λύση

Για να ενσωματωθεί ένα σύστημα πεπιεσμένου αέρα όπως αυτό της Werner & Mertz σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης, δεν αρκεί να δημιουργηθεί ένα οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών. Πρώτα, πρέπει να γίνει μια συνολική ανάλυση στην οποία συνυπολογίζονται όλοι οι σχετικοί παράγοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτοί οι παράγοντες ήταν: η ασφάλεια λειτουργίας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η σύνδεση με το σύστημα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Η εταιρεία είχε εξελιχθεί ιστορικά. Το παλιό της σύστημα πεπιεσμένου αέρα δεν ήταν πλέον κατάλληλο για την παραγωγή, ενώ ήταν χωρισμένο σε διάφορες εγκαταστάσεις. Επειδή το παλιό σύστημα δεν διέθετε αισθητήρες, το πρώτο βήμα ήταν ο έλεγχος πεπιεσμένου αέρα. Αυτό το σύστημα ανάλυσης μπορεί με σχετικά απλές συνδέσεις να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο διάρκειας 14 ημερών στο ήδη υπάρχον σύστημα πεπιεσμένου αέρα, ώστε να προσδιορίσει το τρέχον μοτίβο κατανάλωσης, καθώς και τα αδύναμα σημεία του παλιού συστήματος. Στη συνέχεια, ένα λογισμικό υπολογιστή οπτικοποιεί τη συμπεριφορά των αεροσυμπιεστών, π.χ. την κατανάλωση αέρα, την πίεση και τα πιθανά προβλήματα κατά την επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα, ενώ ένα άλλο λογισμικό υπολογιστή επιτρέπει την κατάρτιση προτάσεων βελτιστοποίησης.

Η Werner & Mertz επέλεξε μια σύμβαση (στη συγκεκριμένη περίπτωση το Sigma Air Utility), σύμφωνα με την οποία έπρεπε μόνο να διαθέσει έναν χώρο για το σταθμό πεπιεσμένου αέρα.

Σταθμός πεπιεσμένου αέρα της Kaeser Kompressoren στην Werner & Merz
Ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα της Werner & Mertz βρίσκεται σε ξεχωριστό κτίριο με καλό εξαερισμό.
Σύνδεση με πλήρη συμβατότητα

Σημασία δεν έχει να εγκατασταθούν μεμονωμένα μηχανήματα χωρίς έξυπνες δυνατότητες. Κάθε αεροσυμπιεστής πρέπει ήδη να είναι εξοπλισμένος με βιομηχανικό υπολογιστή. Αυτοί οι υπολογιστές μεταδίδουν δεδομένα σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, όπως το Sigma Air Manager (SAM), το οποίο μπορεί να βελτιστοποιεί αυτόνομα το σταθμό με βάση αυτά τα δεδομένα και, ταυτόχρονα, να προσδιορίζει – ανάλογα με την κατάσταση παραγωγής της εταιρείας – την απαιτούμενη ποσότητα αέρα και να ρυθμίζει το σύστημα αναλόγως.

Όμως, αυτό το σύστημα διαχείρισης πεπιεσμένου αέρα λειτουργεί και ως διασύνδεση για τη μεταφορά όλων των δεδομένων του σταθμού πεπιεσμένου αέρα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα λειτουργίας όλων των αεροσυμπιεστών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση στέλνουν τις πληροφορίες στο κεντρικό Sigma Air Manager μέσω Profibus DP, οι βλάβες, η συμπεριφορά κατανάλωσης, η αποδοτικότητα του συνολικού συστήματος και των συνδεδεμένων περιφερειακών συσκευών, όπως ξηραντών και διατάξεων αποστράγγισης και επεξεργασίας συμπυκνωμάτων, και η παρακολούθηση των συνθηκών περιβάλλοντος του σταθμού αεροσυμπιεστών. Το σύστημα δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο συλλογής δεδομένων. Όταν χρειάζεται, μπορεί επίσης να μεταφέρει δεδομένα σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα ελέγχου και, μάλιστα, μέσω τυπικών διεπαφών. Το σύστημα είναι διαμορφωμένο ως διακομιστής Web. Επομένως, αν ο πελάτης δεν διαθέτει σύστημα ελέγχου, το σύστημα μπορεί να εμφανίζει τα δεδομένα σε απλούς υπολογιστές μέσω Internet Explorer και να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με την κατανάλωση αέρα, την κατανάλωση ενέργειας, τους ενεργούς αεροσυμπιεστές, τις βλάβες και τα έξοδα. Σε αυτήν τη θύρα δεδομένων του Sigma Air Manager μπορεί να συνδεθεί τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή λειτουργία του σταθμού πεπιεσμένου αέρα, το σύστημα μπορεί φυσικά να στέλνει τα δεδομένα στο κέντρο δεδομένων της Kaeser μέσω του παγκόσμιου ιστού.

Ασφάλεια χάρη στο Sigma Network

Καινοτομίες όπως το Sigma Network προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια. Πρόκειται για ένα κλειστό δίκτυο Ethernet υψηλής απόδοσης, το εξασφαλίζει τη βέλτιστη παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο του σταθμού πεπιεσμένου αέρα, καθώς και τη χρήση του σύμφωνα με το πνεύμα της Βιομηχανίας 4.0. Αυτό το στοιχείο δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα στη Werner & Mertz, αλλά μπορεί να προστεθεί στο μέλλον.

Ο σύγχρονος σταθμός πεπιεσμένου αέρα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρείας μας, καθώς εξοικονομεί ενέργεια, έχει υψηλή απόδοση, είναι ευέλικτος και χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση.
Günther Heinrichs, Διευθυντής Τεχνολογίας της Werner & Mertz
Ο ίδιος ο σταθμός καθορίζει τις ανάγκες του

Το κέντρο δεδομένων του κατασκευαστή αποτελεί κομβικό σημείο για όλες τις άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η δομή του σέρβις ελέγχεται από μια ειδική μονάδα σέρβις. Το παγκόσμιο κέντρο δεδομένων του κατασκευαστή του σταθμού πεπιεσμένου αέρα διανέμει αυτά τα δεδομένα στα αντίστοιχα εθνικά κέντρα σέρβις. Αυτά μπορούν, για παράδειγμα, να συντονίζουν επείγουσες ενέργειες μέσω των τοπικών εγκαταστατών σέρβις, οι οποίοι έχουν ειδικά οχήματα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τέτοιες περιπτώσεις.