Σύντομη παρουσίαση της KAESER KOMPRESSOREN

Η KAESER KOMPRESSOREN ιδρύθηκε το 1919 στο Κόμπουργκ. Από τότε εξελίσσεται διαρκώς, αποκτώντας μεγαλύτερη τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερους εργαζομένους και ανοίγοντας νέα υποκαταστήματα.

Τόπος και έτος ίδρυσης: Κόμπουργκ 1919

Επωνυμία εταιρείας: Kaeser Kompressoren SE

Ιδρυτής: Carl Kaeser ο πρεσβύτερος

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Dipl. Ing. (FH) Carl Kaeser

Διοικητικό Συμβούλιο:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser, Πρόεδρος
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser

Η KAESER και ο πεπιεσμένος αέρας δεν έχουν σύνορα

Υποκαταστήματα: οκτώ τοπικά υποκαταστήματα στη Γερμανία

Παγκόσμια διανομή: υποκαταστήματα και αποκλειστικοί εμπορικοί συνεργάτες σε πάνω από 140 χώρες

Εγκαταστάσεις παραγωγής: Κόμπουργκ (κύριο εργοστάσιο), Γκέρα

Αύξηση του αριθμού απασχολούμενων της Kaeser Kompressoren.

Αριθμός εργαζομένων: 
Αριθμός εργαζομένων παγκοσμίως: περίπου 7000