Industrie 4.0 – Το μέλλον είναι εδώ

Έξυπνος αέρας

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι πλέον γεγονός. Η λύση "Industrie 4.0" μάς επιτρέπει να σχεδιάζουμε, να εφαρμόζουμε, να διαχειριζόμαστε και να βελτιστοποιούμε την παροχή πεπιεσμένου αέρα, όχι μόνο με ψηφιακό τρόπο αλλά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε πεπιεσμένο αέρα πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

H Kaeser Kompressoren προσφέρει τεχνολογικές λύσεις Industry 4.0 για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα.

Έξυπνος αέρας; Γιατί;

Τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα της Kaeser, τα οποία επικοινωνούν μέσω ενός έξυπνου δικτύου, παρέχουν στα εξαιρετικά ευέλικτα περιβάλλοντα παραγωγής Industrie 4.0 τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα στην κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα, με απόλυτη αξιοπιστία. Επιπλέον, τα πιθανά προβλήματα στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα εντοπίζονται έγκαιρα, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ειδικές ενέργειες σέρβις πριν καν εμφανιστεί η βλάβη. Αυτό είναι δυνατό με την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η οικονομική αποδοτικότητα και η ευελιξία της παραγωγής μπορούν να αυξηθούν σημαντικά στο σύνολό τους.

Η καρδιά του πεπιεσμένου αέρα "4.0"

Το SIGMA AIR MANAGER 4.0 προσφέρει τέσσερα σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Ευέλικτη προσαρμογή του συστήματος ελέγχου πεπιεσμένου αέρα> για μια λύση “κομμένη και ραμένη”στα μέτρα σας από απλά μηχανήματα παραγωγής.
 • Βέλτιστη απόδοση με τη συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Μέγιστη διαθεσιμότητα πεπιεσμένου αέρα με την τηλεδιάγνωση, την προληπτική συντήρηση και την αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσής σας με πολλές διασυνδέσεις, απλές διαδικασίες ενημέρωσης και ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
Σύστημα διαχείρισης – ελέγχου σταθμού πεπιεσμένου αέρα SIGMA AIR MANAGER 4.0 της Kaeser Kompressoren

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πόσο ασφαλής είναι η ψηφιακή διασύνδεση με την KAESER;
 • Τα δεδομένα απόδοσης των αεροσυμπιεστών μεταφέρονται αποκλειστικά μέσω του κλειστού δικτύου SIGMA NETWORK. Η εξωτερική πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δεν είναι δυνατή. Όλες οι δομές ανταποκρίνονται στις συστάσεις της Ομοσπονδιακής υπηρεσίας για την ασφάλεια στην τεχνολογία της πληροφορίας (BSI).
 • Η αυτόματη διαχείριση βλαβών του SIGMA AIR MANAGER 4.0 δεν σταματά να λειτουργεί, ακόμα και αν κοπεί το ρεύμα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αεροσυμπιεστές τίθενται σε κατάσταση αυτοελέγχου.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της προληπτικής συντήρησης (Predictive Maintenance);
 • Οι σύνθετες ανάγκες για πεπιεσμένο αέρα απαιτούν και την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη. Η συμβατική συντήρηση, η οποία βασίζεται μόνο σε συγκεκριμένα διαστήματα σέρβις, δεν αρκεί. Επιπλέον, η δυναμική συντήρηση μειώνει το κόστος ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
 • Το SIGMA AIR MANAGER 4.0 μεταφέρει συνεχώς σε πραγματικό χρόνο όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και περιβάλλοντος στο KAESER DATA CENTER. Τα ειδικά προγραμματισμένα εργαλεία εντοπίζουν έγκαιρα τις ασυνήθιστες καταστάσεις λειτουργίας, προλαμβάνοντας έτσι τα πιθανά προβλήματα που θα σας επιβάρυναν με επιπλέον έξοδα.
Πώς συμβάλλει η συνεχής ανάλυση των δεδομένων απόδοσης στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος;
 • Με την παρακολούθηση σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας, όπως η τελική θερμοκρασία συμπίεσης, το σημείο δρόσου υπό πίεση ή οι διαφορικές πιέσεις, η ενεργειακή απόδοση του συστήματος πεπιεσμένου αέρα διατηρείται στο βέλτιστο επίπεδο.
 • Τα δεδομένα μεταφέρονται και αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένα, ακόμα και σε περιπτώσεις απότομων αυξομειώσεων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Έτσι, μαθαίνετε έγκαιρα οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.