Λήψεις για τον Τύπο

Εδώ οι δημοσιογράφοι μπορούν να βρουν επίσημες φωτογραφίες τύπου και πληροφορίες για την Kaeser, οι οποίες είναι διαθέσιμες για λήψη. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Γραφείο τύπου της εταιρείας μας, με σκοπό τη δωρεάν δημοσίευση. Επιτρέπεται η επεξεργασία τους για λόγους σύνταξης, αλλά απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο των εικόνων και των κειμένων.

Σε περίπτωση δημοσίευσης, στείλτε ένα σχετικό αποδεικτικό στο Γραφείο τύπου της εταιρείας μας.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα δελτία τύπου μας. Οι εικόνες είναι ενσωματωμένες στα κείμενα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, καθώς και ενημερωτικά δελτία τύπου.