Η τεχνολογία του μέλλοντος: Niederdruck 4.0

Φυσητήρες με έξυπνο και εύκολο έλεγχο: Το Sigma Air Manager 4.0 αποτελεί τη λύση για τον αυτοματισμό των σταθμών φυσητήρων. Προσφέρει μέγιστη ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση δαπανών, και καθιστά δυνατή τη χρήση σε εφαρμογές στο πλαίσιο του προγράμματος Industry 4.0.

Στοιχείο ελέγχου του Sigma Air Manager 4.0
Το Sigma Air Manager 4.0 παρακολουθεί και ελέγχει όλα τα στοιχεία ενός σταθμού φυσητήρων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ενώ τα προσαρμόζει στα δεδομένα της INDUSTRY 4.0.

Το Sigma Air Manager 4.0 αποτελεί την καρδιά ενός σταθμού φυσητήρα και τη βασική τεχνολογία για τη χρήση μελλοντικών υπηρεσιών του προγράμματος Industry 4.0. Λειτουργεί ως κεντρικός εγκέφαλος και ελέγχει αποτελεσματικά τα επιμέρους μηχανήματα, προσαρμόζοντας ιδανικά την παροχή στις τρέχουσες απαιτήσεις της ογκομετρικής παροχής. Για να είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικά όλους τους φυσητήρες, το μόνο που χρειάζεται από το σύστημα ελέγχου διεργασιών είναι η τιμή της επιθυμητής διαφορικής πίεσης. Οι αλληλοεπικαλύψεις μερικού φορτίου, οι μεμονωμένες λύσεις και οι σύνθετες διαμορφώσεις εγκαταστάσεων ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Σήμερα, όλες οι εφαρμογές προέρχονται από ένα και μόνο κεντρικό σταθμό φυσητήρων. Αυτός ο σταθμός αναλύει μέσα σε δευτερόλεπτα τα δεδομένα λειτουργίας, προσομοιώνει τις εναλλακτικές επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέγει αυτές με τη μεγαλύτερη απόδοση. Το αποτέλεσμα: πρωτόγνωρη ενεργειακή απόδοση.

Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε έναν σταθμό είναι τέλεια εναρμονισμένα μεταξύ τους και ελέγχονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών. Από τη διαδικασία συλλέγονται, μεταβιβάζονται και αξιολογούνται δεδομένα λειτουργίας μέσω της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα χρησιμεύουν για την έγκαιρη πρόβλεψη ενδεχόμενων βλαβών και την πρόληψή τους με έγκαιρη παρέμβαση.

Το SAM 4.0 μπορεί να επικοινωνεί σε 30 γλώσσες, και η εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής 12 ιντσών εμφανίζει με μια ματιά εάν ο σταθμός βρίσκεται εντός της "πράσινης περιοχής". Η κατάσταση λειτουργίας, το ιστορικό πίεσης, η παροχή και η ισχύς, καθώς και οποιαδήποτε μηνύματα συντήρησης και σφαλμάτων μπορούν εύκολα να εμφανιστούν και να αναλυθούν - τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και αναδρομικά. Με τη χρήση σύνδεσης Η/Υ και δικτύου, στα δεδομένα αυτά μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από οπουδήποτε, όχι μόνο από το ίδιο το μηχάνημα. Αυτό, όχι μόνο προσφέρει ασφάλεια στους χρήστες, αλλά ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για την προληπτική συντήρηση (Predictive Maintenance) και καθιστά δυνατή τη διαχείριση ενέργειας σύμφωνα με το ISO 50001.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου προσφέρει επίσης νέες δυνατότητες για την εκτέλεση προληπτικής συντήρησης των φυσητήρων. Έως τώρα, οι εργασίες συντήρησης μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μιας επίσκεψης σέρβις που προγραμματιζόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ οι εργασίες επισκευής μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την εμφάνιση κάποιου σχετικού μηνύματος βλάβης. Σήμερα, το SAM 4.0 επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πριν από την εμφάνιση κάποιας βλάβης, ώστε να αποτρέπονται τα δαπανηρά διαστήματα εκτός λειτουργίας και οι επακόλουθες ζημιές.

Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες και το σύστημα ελέγχου Sigma Control 2 του μηχανήματος συλλέγουν δεδομένα διεργασίας και τα μεταβιβάζουν σε πραγματικό χρόνο στο Sigma Air Manager 4.0. Με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, οι πληροφορίες μεταφέρονται στο Kaeser Data Center και εκτελείται ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Στο Kaeser Data Center πραγματοποιείται η κεντρική παρακολούθηση και η επεξεργασία των μηνυμάτων λειτουργίας. Εφόσον απαιτείται, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την προληπτική συντήρηση.

Τέλος, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής μπορούν να εκτελεστούν ακριβώς τη χρονική στιγμή που απαιτούνται πραγματικά. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται χρόνος, έξοδα και εξασφαλίζεται η σίγουρη διαθεσιμότητα των φυσητήρων και των παρεχόμενων διαδικασιών.

22. 01. 18 , Εκτύπωση δωρεάν - Απ. αντίτυπο

Λήψεις για το άρθρο
Στοιχείο ελέγχου του Sigma Air Manager 4.0

Το Sigma Air Manager 4.0 παρακολουθεί και ελέγχει όλα τα στοιχεία ενός σταθμού φυσητήρων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ενώ τα προσαρμόζει στα δεδομένα της INDUSTRY 4.0.

Λήψη εικόνας 1 (JPG, 463 KB)