Ελάτε στο Δίκτυο της Kaeser

Γρήγορο, ασφαλές και καινοτόμο! Το ισχυρό Sigma Network βασισμένο σε Ethernet που ανέπτυξε η Kaeser παρέχει βελτιστοποιημένη παρακολούθηση και έλεγχο των σταθμών πεπιεσμένου αέρα. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιήσει τα καινοτόμα οφέλη που προσφέρει το Industry 4.0.

Στοιχείο ελέγχου του Sigma Air Manager 4.0
Sigma Network: Το ισχυρό Sigma Network της Kaeser παρέχει βέλτιστη παρακολούθηση και έλεγχο του σταθμού πεπιεσμένου αέρα και παρέχει την προηγμένη δυνατότητα λειτουργίας του Industry 4.0.

Οι βιομηχανικές εφαρμογές εισάγουν ειδικές απαιτήσεις στην επικοινωνία - όπως η επικοινωνία ενός μηχανήματος με ένα άλλο - και αυτό αποτελεί τη βάση του Industry 4.0. Η τεχνολογία δεν θα πρέπει να είναι μόνο αξιόπιστη και εύκολα διαχειρίσιμη στο χώρο εργασίας, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι καθολικά συμβατή, γρήγορη και ασφαλής και να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης μεγάλου όγκου δεδομένων με τη μέγιστη ακεραιότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζει τις δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο όπως απαιτεί η διαδικασία. Το Sigma Network της Kaeser ικανοποιεί όλες αυτές τις ανάγκες και ακόμη περισσότερες.

Ασφάλεια δεδομένων

Βασισμένο στην ασφαλή τεχνολογία Ethernet, το καινοτόμο Sigma Network είναι ένα τοπικό δίκτυο μέσα στο σταθμό πεπιεσμένου αέρα που προσφέρει τη βελτιστοποιημένη ενσωμάτωση των εξαρτημάτων ενός σταθμού. Αντίθετα με τις τρέχουσες λύσεις διασύνδεσης διαύλου πεδίου, όπως οι Profibus, CAN και παρόμοιες τεχνολογίες που λειτουργούν σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες (μέγ. 12 Mbit/s), το Sigma Network έχει ταχύτητα μετάδοσης 100 Mbit/s. Το ευρέως αποδεκτό πρότυπο πρωτοκόλλου TCP/IP - επίσης αναγνωρισμένο ως η κοινή γλώσσα του Διαδικτύου - αποτελεί τη βάση στην κίνηση δεδομένων στο Sigma Network.

Το Network χρησιμοποιεί διευθύνσεις MAC που ανήκουν στην Kaeser και δημιουργεί ένα κλειστό και ασφαλές τμήμα δικτύου σύμφωνα με τις συστάσεις για τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου. Ένας καθορισμένος κόμβος μετάδοσης εξασφαλίζει ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικούς συνεργάτες.

Βάση για προληπτική συντήρηση

Το Sigma Network, που λειτουργεί σε πλήρη αρμονία με το κύριο σύστημα ελέγχου Sigma Air Manager 4.0, δημιουργεί μία υποδομή που καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα για μελλοντικές εργασίες συντήρησης, όπως η προληπτική συντήρηση ή η διαχείριση ενέργειας. Αυτό δεν μειώνει μόνο το κόστος, αλλά επίσης αυξάνει τη λειτουργική αξιοπιστία και διαθεσιμότητα. Εάν απαιτείται από τον χρήστη, τα δεδομένα λειτουργίας από τον σταθμό πεπιεσμένου αέρα μπορούν να μεταδοθούν με ασφάλεια στο Κέντρο Δεδομένων της Kaeser μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Αυτό επιτρέπει στους ειδικούς της Kaeser να εκτελούν απομακρυσμένους διαγνωστικούς ελέγχους και κάνει δυνατή την προληπτική και στοχευμένη στις απαιτήσεις συντήρηση. Συνεπώς οι χρήστες ωφελούνται από τη μέγιστη αξιοπιστία στην παροχή, καθώς και από τα χαμηλότερα δυνατά κόστη κύκλου ζωής, καθώς οι ειδικοί πεπιεσμένου αέρα της Kaeser μπορούν να ρυθμίσουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του σταθμού πεπιεσμένου αέρα όπως απαιτείται, ώστε ο σταθμός να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση σε κάθε περίπτωση.

12. 04. 17 , Εκτύπωση δωρεάν - Απ. αντίτυπο

Λήψεις για το άρθρο
Στοιχείο ελέγχου του Sigma Air Manager 4.0

Sigma Network: Το ισχυρό Sigma Network της Kaeser παρέχει βέλτιστη παρακολούθηση και έλεγχο του σταθμού πεπιεσμένου αέρα και παρέχει την προηγμένη δυνατότητα λειτουργίας του Industry 4.0.

Λήψη εικόνας 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Το Sigma Network εξασφαλίζει βέλτιστη ενοποίηση των εξαρτημάτων ενός σταθμού πεπιεσμένου αέρα, καθώς και αποτελεσματική και άνετη εξωτερική προβολή και χρήση των δεδομένων που συλλέγονται.

Λήψη εικόνας 1 (JPG, 1.32 MB)