Εργασία εκ του ασφαλούς με τους συμπιεστές της KAESER

Οι συμπιεστές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλα συστήματα και μηχανήματα, ή μπορεί να επηρεαστούν οι ίδιοι από παρεμβολές. Για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος, όλες οι μονάδες πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοινοτική και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). Όλα τα προϊόντα της KAESER έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς περί EMC και φέρουν τη σφραγίδα έγκρισης VDE-EMV (German Association of Electricians - Approval of Electromagnetic Compatibility).

ΗΜΣ
Όλα τα προϊόντα της KAESER ελέγχονται για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και φέρουν το σήμα έγκρισης ποιότητας της VDE-EMV. Το σήμα επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί EMC και τις Κοινοτικές οδηγίες περί EMC.

Τα μηχανήματα και τα συστήματα που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή να επηρεαστούν από τη λειτουργία άλλων μηχανημάτων ή εξοπλισμού, υπόκεινται στους εθνικούς και Κοινοτικούς κανονισμούς περί EMC. Τα πρότυπα όσον αφορά τομείς όπως η ευαισθησία παρεμβολής, οι περιορισμένες / μη περιορισμένες εκπομπές παρεμβολών και οι συνέπειες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς. Η τήρηση αυτών των νομικών διατάξεων ελέγχεται και παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα και την εξουσία να πραγματοποιούν ελέγχους ‘ύποπτων’ μηχανημάτων οποιαδήποτε στιγμή και έχουν επίσης το δικαίωμα προσωρινής κατάσχεσης του μηχανήματος για περαιτέρω εξέταση.

Οι εγκαταστάσεις συμπιεστών αποτελούνται από διάφορα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα, ενώ παράλληλα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής η χρήση μετατροπέων συχνότητας για τη ρύθμιση της ταχύτητας. Καθώς αυτά τα συστήματα μπορεί να υποστούν ή να προκαλέσουν παρεμβολές, πρέπει να πληρούν τα πρότυπα περί EMC, προκειμένου να είναι εγγυημένη η χωρίς προβλήματα λειτουργία τους. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο μια εγκατάσταση συμπιεστή να μην έχει υποστεί κανέναν έλεγχο, ή να έχει περάσει από πλημμελή επιθεώρηση. Επιπλέον, τα συστήματα για τα οποία έχει ελεγχθεί μόνο ένα τμήμα, όπως ο μετατροπέας συχνότητας, αλλά δεν έχουν ελεγχθεί ως σύνολο, δεν πληρούν τους κανονισμούς.

Εντούτοις, η KAESER υποβάλει σε δοκιμές όλα τα προϊόντα της σύμφωνα με τα πρότυπα των κανονισμών από ειδικούς της VDE (German Association of Electricians) στο Test and Inspection Institute, στο Offenbach της Γερμανίας, το οποίο επίσης παρέχει αναλυτική τεκμηρίωση του ελέγχου.

Η VDE επιθεωρεί συχνά και τις μονάδες παραγωγής της KAESER, η οποία, ως αποτέλεσμα, έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει στα προϊόντα της την ανάλογη σήμανση. Πέραν του συμβόλου CE, τα ανάλογα προϊόντα της KAESER φέρουν το σήμα έγκρισης ποιότητας της VDE-EMV που επιβεβαιώνει ότι έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς περί EMC και λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

24. 11. 04 , Εκτύπωση δωρεάν - Απ. αντίτυπο

Λήψεις για το άρθρο
ΗΜΣ

Όλα τα προϊόντα της KAESER ελέγχονται για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και φέρουν το σήμα έγκρισης ποιότητας της VDE-EMV. Το σήμα επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί EMC και τις Κοινοτικές οδηγίες περί EMC.

Λήψη εικόνας 1 (JPG, 1.23 MB)