Ανάλυση χρήσης πεπιεσμένου αέρα – ADA

Επωφεληθείτε με μείωση του κόστους και ευκαιρίες εξοικονόμησης

Με την ανάλυση της χρήσης πεπιεσμένου αέρα ADA, προσδιορίζουμε τα ακριβή προφίλ κατανάλωσης του συστήματός σας και υπολογίζουμε τις πραγματικές ανάγκες πεπιεσμένου αέρα και, μάλιστα, σε όλα τα λειτουργικά τμήματα και σε διάφορες καταστάσεις χρήσης.

  • Εντοπίζουμε τα αδύναμα σημεία του τρέχοντος συστήματός σας.
  • Αναγνωρίζουμε τις υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις μιας εγκατάστασης.
  • Θέτουμε τις βάσεις για το επόμενο βήμα που θα σας οδηγήσει στον βέλτιστο σταθμό πεπιεσμένου αέρα, δηλαδή τον υπολογισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης.

Λαμβάνουμε υπόψη διάφορες παραμέτρους, είτε θέλετε ένα νέο σύστημα είτε θέλετε να ελέγξετε την απόδοση του τωρινού σας συστήματος.

ADA - Υπερσύγχρονος εξοπλισμός μέτρησης

Εξοπλισμός μέτρησης
Η υπερσύγχρονη τεχνολογία εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις μέσω υπολογιστή.

Ανάλυση των αναγκών πεπιεσμένου αέρα

Κατανάλωση ισχύος
Πόση ενέργεια καταναλώνει το σύστημά σας από το δίκτυο ηλεκτροδότησης;

Λεπτομέρειες για την ανάλυση χρήσης πεπιεσμένου αέρα ADA

Συσκευή μέτρησης ADA 2
Συσκευή μέτρησης ADA-2

Εγκαθιστούμε τη συσκευή μέτρησης στο χώρο σας για δέκα ημέρες σαν να τη νοικιάζατε.

Ένας οπτικός συζεύκτης μεταφέρει τα δεδομένα χωρίς διακοπή στον καταγραφέα δεδομένων του ADA, ο οποίος αποθηκεύει τις καταστάσεις έμφορτης και άφορτης λειτουργίας των αεροσυμπιεστών.

Η διαδικασία μέτρησης είναι κατάλληλη για όλους τους αεροσυμπιεστές, ακόμα και για εκείνους με μεταβλητή συχνότητα.

Καταγραφέας δεδομένων ADA: Ακριβή δεδομένα, εύκολα και απλά
Μονάδα καταγραφής δεδομένων ADA

Οι έλεγχοι πεπιεσμένου αέρα με έναν σύγχρονο καταγραφέα δεδομένων μπορούν να προσδιορίσουν την οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος πεπιεσμένου αέρα εύκολα και απλά, καθώς δεν απαιτούν άμεση παρέμβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Καταγραφή του συστήματος πεπιεσμένου αέρα με το SIGMA AIR MANAGER
Καταγραφή του συστήματος πεπιεσμένου αέρα με το SIGMA AIR MANAGER

Το προαιρετικό σύστημα απεικόνισης SIGMA AIR CONTROL σε συνδυασμό με το συνολικό σύστημα ελέγχου SIGMA AIR MANAGER επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση της συμπεριφοράς έμφορτης και άφορτης λειτουργίας, της χρήσης και της κατανάλωσης ενέργειας του κάθε αεροσυμπιεστή.

Όλα τα δεδομένα του πεπιεσμένου αέρα εμφανίζονται σε οποιονδήποτε κοινό υπολογιστή με πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και εξάγονται για το τμήμα ελέγχου του πεπιεσμένου αέρα της εταιρείας. Η διαθεσιμότητά τους επιτρέπει την κανονική εκτέλεση ελέγχων πεπιεσμένου αέρα.