Νομικές διατάξεις

Τόσο η KAESER KOMPRESSOREN ως κατασκευάστρια εταιρεία όσο και εσείς ως χρήστης των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα οφείλετε να τηρείτε ορισμένα πρότυπα και νομικές διατάξεις. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις σχετικές οδηγίες.

Κανονισμός REACH

Διαβάστε πώς εφαρμόζει η Kaeser τον κανονισμό αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

Κανονισμός για συσκευασίες

Διαβάστε πώς εφαρμόζει η Kaeser το γερμανικό κανονισμό για τις συσκευασίες που τροποποιήθηκε την 1/1/2009. Αυτός ο κανονισμός αφορά όλες τις συσκευασίες που κυκλοφορούν.

Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια

Σας βοηθούμε να κατανοήσετε καλύτερα ορισμένες σημαντικές διατάξεις για το χειρισμό των συστημάτων ψύξης με CFC και να τις εφαρμόσετε σωστά στο σέρβις.