Μέγεθος αεροφυλακίου

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία!

m³/min.
min.
bar
bar

* Η επιπλέον παροχή αέρα από τον αεροσυμπιεστή δεν υπολογίζεται