Μέγεθος αεροφυλακίου

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)

m³/min.
min.
bar
bar

* Η επιπλέον παροχή αέρα από τον αεροσυμπιεστή δεν υπολογίζεται