Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας KAESER – KESS

Μειώνουμε τα έξοδά σας έως 30 %

Με το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας KESS της Kaeser, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχει συλλέξει το ADA και σχεδιάζουμε για εσάς ένα σύστημα παροχής πεπιεσμένου αέρα που θα μειώσει τις ενεργειακές δαπάνες σας έως 30 %, αν όχι ακόμα περισσότερο!

  • Παράλληλα, συγκρίνουμε και άλλα πιθανά σχέδια, ώστε να σας εξασφαλίσουμε τη μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα.
  • Λαμβάνουμε υπόψη τη συμπεριφορά απόδοσης του σταθμού σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Έτσι, μπορούμε να εντοπίσουμε από πριν τυχόν αδύναμα σημεία στην περιοχή μερικού φορτίου και να τα διορθώσουμε.
KESS - Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης

Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης με την ακριβή σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας με την παροχή πεπιεσμένου αέρα.

KESS - Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας KAESER

Από τα διάφορα πιθανά σχέδια, επιλέγεται εκείνο που είναι πιο αποδοτικό οικονομικά.

Με προσεκτική ανάλυση ρίχνουμε το ενεργειακό κόστος

30% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας με το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας KESS της Kaeser

Όταν γνωρίζετε ακριβώς τις ανάγκες σας χάρη στην ανάλυση χρήσης πεπιεσμένου αέρα (ADA), η αξιολόγηση με το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας της Kaeser (KESS) μπορεί να σας προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για μέγιστη απόδοση.

Το αποτέλεσμα: Μείωση των ενεργειακών δαπανών έως 30 % ή ακόμα περισσότερο!