Συντήρηση – Είστε στα καλύτερα χέρια

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη διατήρηση της αξίας του σταθμού πεπιεσμένου αέρα, ένα συμβόλαιο συντήρησης της Kaeser είναι η σωστή λύση: Οι τεχνικοί σέρβις της Kaeser αναλαμβάνουν ελέγχους και εργασίες συντήρησης ανάλογα με το προϊόν και το διάστημα συντήρησης.

Συντήρηση - Με την KAESER είστε στα καλύτερα χέρια
Με τους τεχνικούς σέρβις της Kaeser, η συντήρηση του συστήματός σας βρίσκεται στα καλύτερα χέρια.

  • Η αντικατάσταση των εξαρτημάτων συντήρησης γίνεται σύμφωνα με τον κατάλογο ελέγχου.

  • Τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια ελέγχονται και, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, αντικαθίστανται.

  • Η πλήρης τεκμηρίωση σέρβις προσφέρει ασφάλεια, ακόμα και σε ό,τι αφορά τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνεχής ασφάλεια λειτουργίας και διαθεσιμότητα του σταθμού πεπιεσμένου αέρα.

  • Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή το συμβόλαιο συντήρησης.

  • Οι ημερομηνίες συντήρησης είναι εξατομικευμένες, καθώς προσαρμόζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη.

  • Τα αναλώσιμα, τα εξαρτήματα συντήρησης και τα ανταλλακτικά υπολογίζονται ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Τα έξοδα για το χρόνο εργασίας, τη μετακίνηση και τη διανυκτέρευση υπολογίζονται κατ' αποκοπή. Εάν θέλετε, μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την απόρριψη των αναλωσίμων και την εξαρτημάτων συντήρησης.