Υπολογιστικά προγράμματα – Εργαλειοθήκη KAESER

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες εξοικονόμησης

Με τα υπολογιστικά προγράμματα που βρίσκονται στην Εργαλειοθήκη KAESER μπορείτε να υπολογίσετε τις δυνατότητες εξοικονόμησης του δικού σας σταθμού πεπιεσμένου αέρα.

Σωστή διαστασιολόγηση σωληνώσεων και αεροφυλακίων

Ελαχιστοποιήστε την απώλεια πίεσης του συστήματός σας και αποφύγετε τις απώλειες άφορτης λειτουργίας επιλέγοντας σωστά την ονομαστική διάμετρο των αγωγών, το μέγεθος των αεροφυλακίων και τα στοιχεία παροχής. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία υπολογισμού.

Τεράστια οικονομία με πρόληψη των διαρροών

Κατά μέσο όρο, το ένα τέταρτο του πεπιεσμένου αέρα χάνεται λόγω διαρροών. Έτσι, το ετήσιο ποσό των περιττών εξόδων δεν αργεί να γίνει πενταψήφιο.

Αύξηση της απόδοσης του συστήματος

Ο ακριβής υπολογισμός των συμπυκνωμάτων είναι σημαντικός για την οικονομική αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής του συστήματός σας.

Ο υπολογιστής της ωφέλιμης (ανακτήσιμης) ποσότητας θερμότητας ενός κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης.

Έξυπνος βοηθός μετατροπής

Bar ή Torr; Κυβικά μέτρα ή λίτρα; Το εργαλείο μετατροπής γνωρίζει όλες τις διεθνείς μονάδες μέτρησης.

Επίσης, σας βοηθούμε στον υπολογισμό του τυπικού (normal) όγκου σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1343 και ISO 2533.