Ενημέρωση στοιχείων διεύθυνσης / κατάργηση συνδρομής από διαφημιστικό υλικό

Αποχώρησε ένας εργαζόμενος της εταιρείας σας; Δεν υποβλήθηκαν σωστά τα στοιχεία της διεύθυνσής σας; Δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό για εμάς; Συμπληρώστε ένα από τα ακόλουθα έντυπα και ενημερώστε μας για το αίτημά σας.