Σέρβις πλήρους κάλυψης – Σιγουριά και σταθερή τιμή

Η σύμβαση σέρβις πλήρους κάλυψης της Kaeser σας προσφέρει ασφάλεια, μέγιστη διαθεσιμότητα πεπιεσμένου αέρα, οικονομία και διατήρηση της αξίας των σύνθετων συστημάτων παροχής πεπιεσμένου αέρα σε όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.

  • Οι τεχνικοί σέρβις της Kaeser πραγματοποιούν με ραντεβού ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας ελέγχους, καθώς και εργασίες συντήρησης και επισκευής που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των συστημάτων σας.

  • Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια υποβάλλονται σε έλεγχο και, αν χρειαστεί, ρυθμίζονται ή αντικαθίστανται.

  • Η πλήρης τεκμηρίωση σέρβις προσφέρει ασφάλεια, ακόμα και σε ό,τι αφορά τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Σύμβαση KAESER Full Service: επιθεώρηση, συντήρηση, παρακολούθηση και τεκμηρίωση
Η σύμβαση σέρβις πλήρους κάλυψης της Kaeser σας προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη: επιθεώρηση, συντήρηση, παρακολούθηση και τεκμηρίωση

σταθερή τιμή ανάλογα με την παροχή πεπιεσμένου αέρα

Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες και τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω:

  • αναλώσιμα και ανταλλακτικά (και η οικολογική τους απόρριψη)
  • εξαρτήματα που αντικαθίστανται εκ περιτροπής (π.χ. σετ σέρβις, τραπεζοειδείς ιμάντες, έδρανα κινητήρα, εύκαμπτοι σωλήνες)
  • εξαρτήματα που εξασφαλίζουν τη λειτουργία (π.χ. μπλοκ SIGMA, κινητήρας, ψύκτης)
  • συνολικά έξοδα για το χρόνο εργασίας, τη μετακίνηση και τη διανυκτέρευση.