Κατανοούμε τις απαιτήσεις σας

Η καλύτερη λύση είναι αυτή που σας ταιριάζει απόλυτα

Ο νέος σας σταθμός πεπιεσμένου αέρα πρέπει να είναι εξατομικευμένος όπως οι απαιτήσεις σας.

Για αυτόν το λόγο ακούμε προσεκτικά τις απαιτήσεις σας και θέτουμε τα κατάλληλα ερωτήματα.

Η βαθιά γνώση του κλάδου μας βοηθά να σας εξυπηρετήσουμε όποιο και αν είναι το προϊόν σας: κοσμήματα, ημιαγωγοί, τσιμέντο, αυτοκίνητα, μπίρες κ.ά.

Υπολογίζουμε μαζί σας όλες τις απαραίτητες παραμέτρους και συνθήκες παραγωγής.
Μερικές από αυτές είναι, για παράδειγμα, οι εξής:

  • Ποιότητα αέρα: Χρειάζεστε τυπικό αέρα εμφύσησης ή αέρα με ποιότητα χώρου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας της κατηγορίας 0 του ISO 8573-1;
  • Υπάρχων εξοπλισμός: Τι αεροσυμπιεστές και συσκευές υπάρχουν ήδη; Υπάρχει κεντρικό σύστημα ελέγχου; Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σωληνώσεις; Χρησιμοποιείται ανάκτηση θερμότητας;
  • Χώρος εγκατάστασης: Πώς γίνεται η παροχή, η ανακύκλωση και η εξαγωγή αέρα; Τι συνθήκες υπάρχουν στο χώρο; Πώς είναι το κλίμα του χώρου; Πώς είναι η παροχή ρεύματος;