Έλεγχος για ασφάλεια και σιγουριά

Ανάλογα με το προϊόν και το διάστημα συντήρησης, οι τεχνικοί σέρβις της Kaeser ελέγχουν το σύστημα πεπιεσμένου αέρα προσφέροντας ασφάλεια στις επιχειρήσεις όπου οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από το προσωπικό.

Επιθεώρηση: πρόσβαση με τσιπ RFID
Η πρόσβαση στη συσκευή γίνεται μέσω ενός τσιπ RFID.

  • Στο πλαίσιο του ελέγχου, ο τεχνικός σέρβις της Kaeser ελέγχει όλα τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια των συστημάτων παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα.
  • Η πλήρης τεκμηρίωση σέρβις προσφέρει ασφάλεια, ακόμα και σε ό,τι αφορά τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνεχής ασφάλεια λειτουργίας και διαθεσιμότητα του σταθμού πεπιεσμένου αέρα.
  • Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή το συμβόλαιο ελέγχου σέρβις.
  • Οι ημερομηνίες ελέγχου είναι εξατομικευμένες, καθώς προσαρμόζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη.

Τα έξοδα για το χρόνο εργασίας, τη μετακίνηση και τη διανυκτέρευση υπολογίζονται κατ' αποκοπή.