Ανταλλακτικά στοιχεία φίλτρων

Γνήσια ανταλλακτικά με εγγυημένη ποιότητα

Μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά στοιχεία φίλτρου της Kaeser εξασφαλίζουν αξιόπιστο φιλτράρισμα με χαμηλή απώλεια πίεσης.

  • Φίλτρο πρόσφυσης με πλάγιο πλέγμα ινών
  • Βέλτιστη απόδοση φίλτρου ακόμα και με μικρή ποσότητα ροής που αντιστοιχεί μόλις στο πέντε τοις εκατό της ονομαστικής παροχής όγκου
  • Ασφαλής στεγανοποίηση του στοιχείου φίλτρου στο περίβλημα
  • Προστατευτικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, κάλυκες και καλύπτρες με επίστρωση ανθεκτική στα έλαια και στα οξέα

Τα ανταλλακτικά στοιχεία φίλτρου της Kaeser παραδίδονται και σε δομοστοιχειωτή κατασκευή για άλλα είδη περιβλήματος.

Έγκαιρη αντικατάσταση των στοιχείων φίλτρου για μεγαλύτερη οικονομία

Με την έγκαιρη αντικατάσταση των στοιχείων φίλτρου, η οποία εμποδίζει την περαιτέρω αύξηση της πίεσης πάνω από 200 mbar, οι ενεργειακές δαπάνες για έναν αεροσυμπιεστή 45 kW μειώνονται κατά 864 €.

Εξοικονόμηση ενέργειας με έγκαιρη αλλαγή φίλτρου
Παράμετροι υπολογισμού: 6000 ώρες λειτουργίας/έτος – τιμή ρεύματος 0,20 €/kWh – μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος 8 % ανά bar αύξησης της διαφορικής πίεσης – ειδική απόδοση αεροσυμπιεστή 6,55 kW/(m³/min)

Μείωση των λειτουργικών εξόδων

Όταν η απώλεια πίεσης είναι μεγαλύτερη από 0,35 bar, οι ενεργειακές δαπάνες ξεπερνούν τα έξοδα για την αντικατάσταση του στοιχείου φίλτρου. Με την τακτική αντικατάσταση, τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται σε μεγάλο βαθμό.

Μείωση του κόστους λειτουργίας με έγκαιρη αλλαγή φίλτρου