Κανονισμός για συσκευασίες

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του τροποποιημένου κανονισμού για τις συσκευασίες στην KAESER KOMPRESSOREN της Γερμανίας

Την 1/1/2009 τέθηκε σε ισχύ ο τροποποιημένος κανονισμός για τις συσκευασίες στη Γερμανία. Αυτός ο κανονισμός αφορά όλες τις συσκευασίες που κυκλοφορούν.

Ο ορισμός του ιδιώτη τελικού καταναλωτή τροποποιήθηκε ως εξής: Από 1/1/2009, στους ιδιώτες τελικούς καταναλωτές συγκαταλέγονται:

 • νοικοκυριά

και παρεμφερείς πηγές απόρριψης συσκευασιών, όπως

 • εστιατόρια

 • ξενοδοχεία

 • καντίνες

 • διοικητικές εγκαταστάσεις

 • στρατώνες

 • νοσοκομεία

 • εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • φιλανθρωπικά ιδρύματα

 • ελεύθεροι επαγγελματίες

 • συνήθεις πηγές απορριμμάτων από τον τομέα του πολιτισμού, όπως κινηματογράφοι, όπερες, μουσεία

 • συνήθεις πηγές απορριμμάτων από τον τομέα της αναψυχής, όπως τουριστικά θέρετρα, πάρκα αναψυχής, στάδια, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών

 • αγροτικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που έχουν οικιακούς κάδους συλλογής απορριμμάτων για χαρτί, χαρτόνι, χαρτοκιβώτια και ελαφρές συσκευασίες με χωρητικότητα έως 1100 λίτρα από κατηγορία υλικού.

 

Για την ανακύκλωση των συσκευασιών που απορρίπτονται από ιδιώτες τελικούς καταναλωτές, συνεργαζόμαστε από 1/1/2009 με τον πιστοποιημένο φορέα απόρριψης Interseroh. Έτσι, όλες οι συσκευασίες που διατίθεται στην αγορά είτε απευθείας από την KAESER KOMPRESSOREN είτε μέσω τρίτων είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με την §6 του κανονισμού για τις συσκευασίες.

 

Επομένως, όλοι οι ιδιώτες τελικοί καταναλωτές μπορούν να απορρίπτουν τις συσκευασίες των προϊόντων Kaeser σε ιδιόκτητους κάδους συλλογής για υλικά συσκευασίας.

 

Coburg, Δεκέμβριος 2008