Μετατροπή μονάδων

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)

Πίεση

kPa
mbar
psi
at
atm
mm Ws
Torr
Ισχύς

kW
PS
hp
kpm/s
cal/s
kcal/h
Ενέργεια

kWh
kpm
kcal
kJ
Όγκος

l
ft³
in³
yd³
γαλόνι Βρετ.
γαλόνι ΗΠΑ
Παροχή όγκου

m³/min.
l/min.
l/s
cfm
Θερμοκρασία

°C
K
°F