Υπολογισμός ονομαστικού μήκους

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία! (Δεν χρησιμοποιούνται διαχωριστικά στις χιλιάδες.)

m³/min
bar
mm
bar
m