Υπολογισμός ονομαστικού μήκους

Επιλέξτε μονάδα

Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία!

m³/min
bar
mm
bar
m