Κανονισμός REACH

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού REACH στην KAESER KOMPRESSOREN

Την 1/7/2007 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Αυτός ο κανονισμός αφορά όλους τους

  • κατασκευαστές

  • χρήστες

  • εισαγωγείς

χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων. Περιοχή ισχύος είναι η Ε.Ε.

 

Από 1/12/2010 όλες οι χημικές ουσίες που

  • παρασκευάζονται

  • κυκλοφορούν

  • εισάγονται

σε ποσότητα άνω των 1000 t/a στην περιοχή ισχύος της Ε.Ε. πρέπει να είναι καταχωρημένες.

 

Όλες οι σχετικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της KAESER KOMPRESSOREN έχουν καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας.

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα διατύπωση του κανονισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13 Δεκεμβρίου 2010

 

Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για λήψη σε μορφή αρχείου PDF σε όλες τις γλώσσες της E.E. από την ενότητα Λήψεις.