Ξηραντές ψυκτικού τύπου εξοικονόμησης ενέργειας SECOTEC έως 8,25 m³/min

Εντυπωσιακή εξοικονόμηση ενέργειας με σταθερό σημείο δρόσου υπό πίεση

Οι ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC των σειρών TA – TD (*) ξηραίνουν τον πεπιεσμένο αέρα σε σημείο δρόσου υπό πίεση 3 °C, χάρη στη ρύθμιση του συσσωρευτή υψηλής απόδοσης που προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και, ως εκ τούτου, είναι πολύ οικονομικοί. Ο μεγάλος συσσωρευτής ψύχους εξασφαλίζει έναν τρόπο λειτουργίας με ελάχιστη καταπόνηση υλικού και ένα σταθερό σημείο δρόσου υπό πίεση.

 • Τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης στην περιοχή μερικού φορτίου και κατά τα διαλείμματα εργασίας
 • Πολύ ανθεκτικός σχεδιασμός συστήματος που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
 • Αερόψυκτος σχεδιασμός για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 43 °C

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση ενέργειας:
  Χάρη στη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας, στην περιοχή μερικού φορτίου μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά πλεονάζουσα ψυκτική ισχύ στο θερμικό συσσωρευτή και να την χρησιμοποιήσετε ξανά για ξήρανση χωρίς να καταναλώσετε ρεύμα.
 • Διαρκής αξιοπιστία:
  Το κύκλωμα ψύξης υψηλής απόδοσης των ξηραντών ψυκτικού τύπου SECOTEC επιτρέπει την ασφαλή χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +43 °C. Ο μεγάλος διαχωριστής συμπυκνωμάτων και η ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN εξασφαλίζουν την αξιόπιστη απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων σε όλες τις φάσεις φορτίου. Ο ηλεκτρικός σχεδιασμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60204-1.
 • Εύκολο σέρβις:
  Η βελτιστοποιημένη κατασκευή του περιβλήματος για εύκολη προσβασιμότητα σε όλα τα μέρη μειώνει σημαντικά το κόστος εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και ελέγχου.

* Σε αυτήν τη σειρά ξηραντών ψυκτικού τύπου χρησιμοποιείται φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου R-513A.

Η ιδανική προσθήκη: ο διαχωριστής λαδιού νερού AQUAMAT
Σύστημα επεξεργασίας υγροποιημένων υδρατμών AQUAMAT

Συμβουλή: Επεξεργαστείτε τα συμπυκνώματα οικονομικά και σύμφωνα με τη νομοθεσία, πριν από την απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο, με τους διαχωριστές λαδιού νερού AQUAMAT.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

SECOTEC – Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις θέσεις

Η λειτουργία των ξηραντών ψυκτικού τύπου δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της προς ξήρανση ογκομετρικής παροχής πεπιεσμένου αέρα (γκρι επιφάνεια), αλλά και από την ποσότητα του νερού που περιέχει ο εισερχόμενος πεπιεσμένος αέρας. Αυτή η ποσότητα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι ξηραντές ψυκτικού τύπου φέρουν πολύ υψηλό φορτίο υπό υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι (κίτρινη καμπύλη).

Με τις χειμερινές θερμοκρασίες (τυρκουάζ καμπύλη), μειώνεται επίσης το φορτίο εργασίας των ξηραντών ψυκτικού τύπου. Για την επίτευξη ενός σταθερού σημείου δρόσου υπό πίεση σε όλες αυτές τις διακυμάνσεις, οι ξηραντές ψυκτικού τύπου πρέπει πάντα να τηρούν το μέγιστο φορτίο που εμφανίζεται σε συνδυασμό με επαρκές απόθεμα.

Ανάλογα με το περιθώριο διακύμανσης της ογκομετρικής παροχής και της θερμοκρασίας, οι ξηραντές ψυκτικού τύπου λειτουργούν σταθερά στην περιοχή φορτίου μεταξύ 0 και 100 %. Η ρύθμιση συσσώρευσης SECOTEC εξασφαλίζει ενέργεια ανάλογα με τις απαιτήσεις για τη συνολική περιοχή φορτίου, και οδηγεί επομένως σε σημαντική εξοικονόμηση.

Διάγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας
Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη αρχή “θερμής μάζας”
Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη ρύθμιση συσσώρευσης με ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC

Ο βαθμός χρήσης των ξηραντών ψυκτικού τύπου κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100 %. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς τρόπους ελέγχου μερικού φορτίου, η ρύθμιση του συσσωρευτή SECOTEC προσαρμόζεται ακριβώς στις απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια όλων των φάσεων φορτίου.

Με αυτόν τον τρόπο, με μέση χρήση 40 %, οι ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC εξοικονομούν σχεδόν 60 % της κατανάλωσης ρεύματος, για παράδειγμα, σε σχέση με τους ξηραντές ψυκτικού τύπου με ρύθμιση παράκαμψης θερμού αερίου (hot gas by pass valve).

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες διαδικασίες, η “θερμή μάζα” των ξηραντών SECOTEC παραμένει πάντα ψυχρή. Έτσι, ο πεπιεσμένες αέρας ξηραίνεται αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των φάσεων εκκίνησης. Η μόνωση υψηλής ποιότητας της “θερμής μάζας” καθιστά δυνατή την ελάχιστη χρήση ενέργειας. Επιπλέον, η ξήρανση πεπιεσμένου αέρα με ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC πραγματοποιείται με υψηλή ενεργειακή απόδοση και λιγότερη φθορά.

Βέλτιστη απόδοση ξήρανσης και λιγότερη φθορά
Βέλτιστη απόδοση ξήρανσης και λιγότερη φθορά με ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC

Οι ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC επιτυγχάνουν υπό συνθήκες πλήρους φορτίου σταθερό σημείο δρόσου υπό πίεση έως +3°C. Ακόμη και κατά τη λειτουργία μερικού φορτίου, το σημείο δρόσου υπό πίεση παραμένει αρκετά σταθερό σε σχέση με τους συμβατικούς ξηραντές ψυκτικού τύπου, καθώς δεν υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις. 

Με εναλλασσόμενους τρόπους λειτουργίας και χωρίς πρόσθετο συσσωρευτή ψύχους χρησιμοποιούν το υλικό του εναλλάκτη θερμότητας ως συσσωρευτή ψύχους. Οι συμπιεστές ψυκτικού μέσου και οι κινητήρες του ανεμιστήρα αυτών των ξηραντών έπρεπε επομένως να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται συχνότερα, προκειμένου να παρέχεται σταθερά η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς. 

Για να μειωθεί τα η συχνότητα εναλλαγής και η φθορά, το κύκλωμα ψύξης ρυθμίζεται συχνά σε σαφώς υψηλότερα σημεία δρόσου υπό πίεση. Οι διακυμάνσεις των σημείων δρόσου υπό πίεση επιδεινώνουν το αποτέλεσμα της ξήρανσης. Αυτό είναι ριψοκίνδυνο, επειδή η διάβρωση μπορεί να ξεκινήσει από σχετική υγρασία πεπιεσμένου αέρα μεγαλύτερη από 40% και όχι από τη στιγμή που θα αρχίσουν να δημιουργούνται συμπυκνώματα. 

Αντιθέτως, οι ξηραντές ψυκτικού τύπου SECOTEC λειτουργούν με ελάχιστη καταπόνηση υλικού, χάρη στην υψηλή χωρητικότητα της συσσώρευσης ψύξης. Εάν ο συσσωρευτής φορτιστεί μία φορά, οι συμπιεστές ψυκτικού μέσου και ο κινητήρας ανεμιστήρα μπορούν να παραμείνουν απενεργοποιημένοι για σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να επηρεαστεί η σταθερότητα του σημείου δρόσου υπό πίεση.

Δομή και λειτουργία
Δομή και λειτουργία των ξηραντών ψυκτικού τύπου SECOTEC
 1. Εναλλάκτης θερμότητας αέρα/αέρα
 2. Εναλλάκτης θερμότητας αέρα/ψυκτικού μέσου με συσσωρευτή ψύχους
 3. Διαχωριστής συμπυκνωμάτων
 4. Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων (ECO DRAIN)
 5. Ψυκτικός συμπιεστής
 6. Υγροποιητής
 7. Τριχοειδής σωλήνας
 1. Φίλτρο ξηραντή
 2. Διακόπτης υψηλής πίεσης
 3. Διακόπτης χαμηλής πίεσης
 4. Διακόπτης πίεσης ανεμιστήρα
 5. Ένδειξη σημείου δρόσου υπό πίεση
 6. Είσοδος και έξοδος πεπιεσμένου αέρα
Τεχνικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία στο εξής ενημερωτικό φυλλάδιο: