Πλήρη συστήματα

Έτοιμα για σύνδεση, αθόρυβα και ιδανικά για κάθε χρήση

Με εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή, αεροφυλάκιο, ξηραντή ψυκτικού τύπου και προαιρετικά φίλτρα, αυτά τα πλήρη συστήματα παράγουν πεπιεσμένο αέρα oil-free απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. 


Επισκόπηση πλήρων συστημάτων