Ξηραντές

Ασφάλεια και αποδοτικότητα για όλους τους βαθμούς ξήρανσης

Οι ξηραντές πεπιεσμένου αέρα της Kaeser εξασφαλίζουν τον ιδανικό ξηρό πεπιεσμένο αέρα ανάλογα με την εφαρμογή για όλες τις ογκομετρικές παροχές. Η κατασκευή τους ως βιομηχανικά μηχανήματα υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζει επίσης την αξιοπιστία των συστημάτων και των ροών των διαδικασιών από βλάβες των συμπυκνωμάτων, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες χρήσης.

Εκτός από τη μακροπρόθεσμη εξισορρόπηση κόστους, προσφέρουμε για όλες τις διαδικασίες ξήρανσης έξυπνες ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βρίσκουμε μαζί σας το ιδανικό μέγεθος συστήματος και την ιδανική διαμόρφωση. Επικοινωνήστε μαζί μας!


Επισκόπηση ξηραντώνΞηραντής ψύξης

Ξηραντής ψυκτικού τύπου

Οικονομική αγορά και λειτουργία, ιδανικοί για τις περισσότερες εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα

 • Ξήρανση πεπιεσμένου αέρα για σταθερά σημεία δρόσου υπό πίεση +3 °C
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
 • Ογκομετρική παροχή 0,35 έως 106,18 m³/min

Σύντομη παρουσίαση

Προσροφητικός ξηραντής

Προσροφητικοί ξηραντές της Kaeser Kompressoren.

Σημεία δρόσου υπό πίεση υπό το μηδέν για ευαίσθητες βιομηχανικές διεργασίες, σε περιοχές με κίνδυνο παγετού ή ως αέρας διεργασιών

 • Σημεία δρόσου υπό πίεση έως -70 °C
 • Προαιρετικά, ψυχρής αναγέννησης (σειρά DC) ή θερμής αναγέννησης (σειρά DW)
 • Ογκομετρική παροχή 0,2 έως 194,2 m³/min
Σύντομη παρουσίαση

Συνδυαστικός ξηραντής

Συνδυαστικός ξηραντής HYBRITEC

Συνδυάζουν τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας των σύγχρονων ξηραντών ψυκτικού τύπου με τα χαμηλά σημεία δρόσου υπό πίεση των προσροφητικών ξηραντών

 • Επίπεδο σημείου δρόσου υπό πίεση μεταξύ +3 °C και -40 °C, εναλλασσόμενο
 • Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας για τα τμήματα των ξηραντών ψυκτικού τύπου και προσροφητικών
 • Ογκομετρική παροχή 12 έως 150 m³/min
Σύντομη παρουσίαση
Συνδυαστικός ξηραντής

Ξηραντής μεμβράνης

Ξηραντής μεμβράνης KMM χωρίς προφίλτρο

Χαμηλά σημεία δρόσου υπό πίεση για μικρές ογκομετρικές παροχές, σε περίπτωση περιορισμένου χώρου ή για χρήση σημείου

 • Επίπεδο σημείου δρόσου υπό πίεση μεταξύ +3 °C και -40 °C
 • Πρωτοποριακός σχεδιασμός "Flow" για ασφαλή λειτουργία και αποδοτική ξήρανση
 • Ογκομετρική παροχή στην είσοδο έως 4,4 m³/min

Σύντομη παρουσίαση
Ξηραντής μεμβράνης