Σταθεροί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

Πάντα έτοιμοι για διάφορες χρήσεις

Οι σταθεροί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως το φούσκωμα ελαστικών σε συνεργεία μέχρι τη μεταφορά χύδην υλικών σε βιομηχανίες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη λύση για την περίπτωσή σας.


Επισκόπηση σταθερών εμβολοφόρων αεροσυμπιεστώνΑεροσυμπιεστές συνεργείου

Αεροσυμπιεστές εργοταξίων

Οι αεροσυμπιεστές Kaeser της σειράς EUROCOMP είναι φτιαγμένοι για χρήση σε συνεργεία.

  • Το αεροφυλάκιο μπορεί να τοποθετηθεί είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια
  • με αποδοτικό σύστημα ψύξης
  • Πίεση: 10/15 bar, ογκομετρική παροχή: 112 – 1050 l/min

Σύντομη παρουσίαση
Αεροσυμπιεστές συνεργείου

Λιπαινόμενοι βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές

Λιπαινόμενοι βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές

Οι λιπαινόμενοι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές εξασφαλίζουν υψηλή πίεση και ογκομετρική παροχή σε βιομηχανίες.

  • ως διπλό σύστημα ή απλό συγκρότημα
  • μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο χαμηλό αριθμό στροφών
  • Πίεση: 10/35 bar, ογκομετρική παροχή: 73 –1050 l/min

Σύντομη παρουσίαση
Λιπαινόμενοι βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές

Βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές ξηράς λειτουργίας

Μη λιπαινόμενοι βιομηχανικοί εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές - οριζόντιοι ή κάθετοι

Σχεδιασμένοι για εταιρείες με υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα.

  • τρεις εκδόσεις
  • με αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που δεν απαιτεί συντήρηση
  • Πίεση: 7/10 bar, ογκομετρική παροχή: 59 – 920 l/min

Σύντομη παρουσίαση
Βιομηχανικοί αεροσυμπιεστές ξηράς λειτουργίας