Προσροφητικοί ξηραντές ψυχρής αναγέννησης από 0,15 έως 0,75 m³/min

Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, μεγάλη εξοικονόμηση

Οι προσροφητικοί ξηραντές της σειράς DC επιτυγχάνουν βέλτιστα επίπεδα αξιοπιστίας και οικονομικής αποδοτικότητας. Επομένως, ξηραίνουν για σημείο δρόσου υπό πίεση −40 °C στον κύκλο διάρκειας δέκα λεπτών. Συνεπώς, γίνεται μεταγωγή μόνο μία φορά κάθε 5 λεπτά μεταξύ των δύο δοχείων ξηραντικού μέσου. Αυτό καταπονεί ελάχιστα το υλικό και εξοικονομεί επίσης πεπιεσμένο αέρα.

 • Σημείο δρόσου υπό πίεση έως -70 °C
 • Ογκομετρική παροχή 0,15 έως 0,75 m³/min
 • Ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN (προαιρετικός εξοπλισμός E-Pack)

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη τοποθέτηση:
  Ο σχεδιασμός του προστατευτικού στρογγυλού περιβλήματος εξοικονομεί χώρο και προκαθορίζει τους προσροφητικούς ξηραντές μικρού μεγέθους για την αποκεντρωμένη επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα. Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο.
 • Εξαιρετικά οικονομικοί στον κύκλο διάρκειας 10 λεπτών:
  Ο περιορισμένος αριθμός των διαδικασιών μεταγωγής μεταξύ των δοχείων μειώνει τη φθορά των βαλβίδων και του ξηραντικού μέσου. Και για τη δημιουργία πίεσης μετά την αναγέννηση πρέπει να εκτραπεί μόνο το 1,3 % του πεπιεσμένου αέρα!
 • Μακροπρόθεσμη ασφάλεια λειτουργίας:
  Η δοκιμασμένη τεχνολογία βαλβίδας εξασφαλίζει τη διαρκή απρόσκοπτη λειτουργία του κύκλου. Το ανθεκτικό δοχείο προσρόφησης έχει σχεδιαστεί για τυπική διαρκή λειτουργία τουλάχιστον 10 ετών.

Η ιδανική προσθήκη: ο διαχωριστής λαδιού νερού AQUAMAT
Σύστημα επεξεργασίας υγροποιημένων υδρατμών AQUAMAT

Συμβουλή: Επεξεργαστείτε τα συμπυκνώματα οικονομικά και σύμφωνα με τη νομοθεσία, πριν από την απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο, με τους διαχωριστές λαδιού νερού AQUAMAT.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

Εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια
Πλεονεκτήματα του 10λεπτου κύκλου των μικρών προσροφητικών ξηραντών Kaeser

Πλεονέκτημα: Κύκλος διάρκειας δέκα λεπτών

Οι προσροφητικοί ξηραντές μικρού μεγέθους της Kaeser λειτουργούν για την επίτευξη σημείων δρόσου υπό πίεση έως −40 °C σε κύκλο διάρκειας δέκα λεπτών. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο αριθμός των εναλλαγών ροής μεταξύ των δοχείων, η φθορά των βαλβίδων και του ξηραντικού μέσου.

Επίσης, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα του κύκλου μειώνουν την απαιτούμενη ποσότητα του πεπιεσμένου αέρα για την φάση αναγέννησης. Εάν π.χ απαιτείται αέρας αναγένησης 7,6 % του εισερχόμενου πεπιεσμένου αέρα σε κύκλο διάρκειας δύο λεπτών, αυτό το ποσοστό μειώνεται μόνο στο 1,3 % στον κύκλο διάρκειας δέκα λεπτών των μικρών συγκροτημάτων DC. Έτσι, εξοικονομείται ενέργεια και αυξάνεται η διάρκεια ζωής του ξηραντικού μέσου.

Πλεονέκτημα σε διακοπτόμενη λειτουργία

Ο έλεγχος “On-Off” εξοικονομεί ενέργεια στις περιπτώσεις των συχνά διακοπτόμενων φάσεων έμφορτης-άφορτης λειτουργίας. Αυτή η "αντίστροφη αναγέννηση", στην οποία ο τρέχων κύκλος εκτελείται πάντα με αέρα από το κατάντη αεροφυλάκιο, είναι πολύ ασφαλής, καθώς υπάρχει πάντα διαθέσιμο ένα πλήρως αναγεννημένο δοχείο προσρόφησης κατά τη νέα έναρξη της ξήρανσης. Έτσι, μπορείτε να αποκλείσετε τις υψηλές τιμές του σημείου δρόσου εξαιτίας της υψηλής φόρτωσης του ξηραντικού μέσου.

Εξοπλισμός

Σχεδιασμός

 • Συμπαγές προστατευτικό περίβλημα
 • Κατάλληλο για την τοποθέτηση σε τοίχο
 • Ανθεκτικό δοχείο προσρόφησης
 • Έχει σχεδιαστεί για ένα εκατομμύριο εναλλαγές φορτίου (τυπική συνεχής λειτουργία τουλάχιστον 10 ετών)
 • Πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας εξοπλισμού υπό πίεση 97/23 ΕΚ

Τεχνολογία βαλβίδας

 • Δοκιμασμένη τεχνολογία βαλβίδας για απρόσκοπτη λειτουργία του κύκλου
 • Μανόμετρο δοχείου για απλό οπτικό έλεγχο της λειτουργίας
 • Εύκολη πρόσβαση στο προ-φίλτρο και το μετά-φίλτρο

Έλεγχος κύκλου

Διάταξη χρονοδιακόπτη των μικρών προσροφητικών ξηραντών KAESER

 • Πολύ απλός χειρισμός
 • Σαφής προεπιλογή των δύο τιμών σημείου δρόσου υπό πίεση −40 °C και −70 °C

Προαιρετικός εξοπλισμός E-Pack (για όλα τα μεγέθη)

Το φίλτρο που έχει τοποθετηθεί πριν από τον προσροφητικό ξηραντή διαθέτει ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN, για την επίτευξη βέλτιστης αποστράγγισης χωρίς ανεπιθύμητη απώλεια πίεσης.

Τεχνικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία στο εξής ενημερωτικό φυλλάδιο: