Προσροφητικοί ξηραντές ψυχρής αναγέννησης από 0,15 έως 0,75 m³/min

Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, μεγάλη εξοικονόμηση

Οι προσροφητικοί ξηραντές της σειράς DC επιτυγχάνουν βέλτιστα επίπεδα αξιοπιστίας και οικονομικής αποδοτικότητας. Επομένως, ξηραίνουν για σημείο δρόσου υπό πίεση −40 °C στον κύκλο διάρκειας δέκα λεπτών. Συνεπώς, γίνεται μεταγωγή μόνο μία φορά κάθε 5 λεπτά μεταξύ των δύο δοχείων ξηραντικού μέσου. Αυτό καταπονεί ελάχιστα το υλικό και εξοικονομεί επίσης πεπιεσμένο αέρα.

 • Σημείο δρόσου υπό πίεση έως -70 °C
 • Ογκομετρική παροχή 0,15 έως 0,75 m³/min
 • Ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN (προαιρετικός εξοπλισμός E-Pack)

Πλεονεκτήματα

 • Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη τοποθέτηση:
  Ο σχεδιασμός του προστατευτικού στρογγυλού περιβλήματος εξοικονομεί χώρο και προκαθορίζει τους προσροφητικούς ξηραντές μικρού μεγέθους για την αποκεντρωμένη επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα. Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο.
 • Εξαιρετικά οικονομικοί στον κύκλο διάρκειας 10 λεπτών:
  Ο περιορισμένος αριθμός των διαδικασιών μεταγωγής μεταξύ των δοχείων μειώνει τη φθορά των βαλβίδων και του ξηραντικού μέσου. Και για τη δημιουργία πίεσης μετά την αναγέννηση πρέπει να εκτραπεί μόνο το 1,3 % του πεπιεσμένου αέρα!
 • Μακροπρόθεσμη ασφάλεια λειτουργίας:
  Η δοκιμασμένη τεχνολογία βαλβίδας εξασφαλίζει τη διαρκή απρόσκοπτη λειτουργία του κύκλου. Το ανθεκτικό δοχείο προσρόφησης έχει σχεδιαστεί για τυπική διαρκή λειτουργία τουλάχιστον 10 ετών.

Η ιδανική προσθήκη: ο διαχωριστής λαδιού νερού AQUAMAT
Σύστημα επεξεργασίας υγροποιημένων υδρατμών AQUAMAT

Συμβουλή: Επεξεργαστείτε τα συμπυκνώματα οικονομικά και σύμφωνα με τη νομοθεσία, πριν από την απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο, με τους διαχωριστές λαδιού νερού AQUAMAT.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

Hohe Energieeffizienz dank Rainfilling
Funktionsweise Rainfilling der Adsorptionstrockner.
 1. Trockenmittelperle
 2. Befüllvorrichtung
 3. Trockenmittelkartusche
 4. Kulisse

Je kompakter Adsorptionstrockner gestaltet werden, desto höher sind die Anforderungen an eine möglichst gleichmäßige Trockenmittelfüllung. Daher werden die Trockenmittel-Kartuschen der KAESER Adsorptionstrockner in einem besonderen Prozess – genannt Rainfilling – befüllt. 

Hier rieselt das Trockenmittel über eine Vorrichtung, die mit speziellen Kulissen ausgestattet ist, in die Kartusche. Die Trockenmittelperlen werden durch die Kulissen nach dem Zufallsprinzip mehrfach umgelenkt. Damit wird eine gleichmäßige und besonders dichte Packung der Trockenmittelperlen erzielt. 

Dies hat Vorteile: Es werden äußerst gleichmäßige Strömungskanäle im Trockenmittel ausgebildet. Bypasskanäle werden vermieden. Dadurch haben die Druckluft und die Regenerationsluft maximalen Kontakt zur Oberfläche der Trockenmittelperlen. So kann Feuchte optimal aufgenommen und abgegeben werden. Eine gleichmäßige Durchströmung sorgt zudem für geringe Druckverluste.

Εξοπλισμός

Σχεδιασμός

 • Συμπαγές προστατευτικό περίβλημα
 • Κατάλληλο για την τοποθέτηση σε τοίχο
 • Ανθεκτικό δοχείο προσρόφησης
 • Έχει σχεδιαστεί για ένα εκατομμύριο εναλλαγές φορτίου (τυπική συνεχής λειτουργία τουλάχιστον 10 ετών)
 • Πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας εξοπλισμού υπό πίεση 97/23 ΕΚ

Τεχνολογία βαλβίδας

 • Δοκιμασμένη τεχνολογία βαλβίδας για απρόσκοπτη λειτουργία του κύκλου
 • Μανόμετρο δοχείου για απλό οπτικό έλεγχο της λειτουργίας
 • Εύκολη πρόσβαση στο προ-φίλτρο και το μετά-φίλτρο

Έλεγχος κύκλου

Διάταξη χρονοδιακόπτη των μικρών προσροφητικών ξηραντών KAESER

 • Πολύ απλός χειρισμός
 • Σαφής προεπιλογή των δύο τιμών σημείου δρόσου υπό πίεση −40 °C και −70 °C

Προαιρετικός εξοπλισμός E-Pack (για όλα τα μεγέθη)

Το φίλτρο που έχει τοποθετηθεί πριν από τον προσροφητικό ξηραντή διαθέτει ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN, για την επίτευξη βέλτιστης αποστράγγισης χωρίς ανεπιθύμητη απώλεια πίεσης.

Energiesparende Betriebsmodi

Die Steuerung ECO CONTROL SMART bietet verschiedene Betriebsweisen, mit denen zusätzlich Energie eingespart werden kann. 

Festzyklus: Der Trocknungsprozess erfolgt unabhängig vom Volumenstrom der zu trocknenden Druckluft in einem festen Zyklus. Zykluszeiten und Regenerationsluftbedarf richten sich nach der gewählten Drucktaupunktstufe -40 °C und -70 °C. 

Taupunktregelung: Der Trocknungsprozess erfolgt abhängig vom Volumenstrom der zu trocknenden Druckluft in einem zeitlich flexiblen Zyklus. In Phasen geringen Druckluftbedarfs sinkt ebenso der Druckluftbedarf zur Regeneration. (benötigtes Zubehör: Kit DTP-Steuerung) 

Fernsteuerung: Über einen Potenzialfreien Kontakt sind folgende Modi wählbar: 

 1. Kompressor-Gleichlaufsteuerung (Modus A): Bei Fern-Aus wird der Zyklus unmittelbar gestoppt. Bei Fern-Ein läuft der Zyklus an gleicher Stelle weiter. Vorteil: Während dieser Zeit wird keine Druckluft benötigt. 
 2. Intermittierender Betrieb (Modus B): Bei Fern-Aus wird die laufende Regeneration beendet und der Halb-Zyklus erst am Ende gestoppt. Dazu wird bereits getrocknete Druckluft benötigt. Bei Fern-Ein startet der nächste Halbzyklus. Vorteil: Beim Fern-Ein wird gleich zu Beginn ein tieferer Drucktaupunkt ermöglicht.
Aufbau und Funktion
Aufbau und Funktion eines kaltgenerierenden Adsorptionstrockners.
 1. Eintritt Druckluft
 2. Vorfilter
 3. Wechselventil Drucklufteintritt
 4. Adsorptionsrohr mit Trockenmittelkartusche
 5. Strömungsverteiler
 6. Druckluftaustritt
 1. Regenerationsluftblende
 2. Nachfilter
 3. Wechselventil Druckluftaustritt
 4. Austrittsventil Regenerationsluft
 5. Schalldämpfer
Τεχνικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία στο εξής ενημερωτικό φυλλάδιο: