Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα και προσροφητές ενεργού άνθρακα

Ασφάλεια και αποδοτικότητα για καθαρό πεπιεσμένο αέρα

Τα φίλτρου πεπιεσμένου αέρα και οι προσροφητές ενεργού άνθρακα της Kaeser προστατεύουν τα συστήματα και τις διαδικασίες αξιόπιστα και αποτελεσματικά από τη σκόνη, τα αερολύματα και τους ατμούς λαδιών για κάθε κατηγορία καθαρότητας σύμφωνα με το ISO 8573-1 και προσαρμόζονται τέλεια σε κάθε αεροσυμπιεστή και πρόγραμμα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα.

Τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα της Kaeser είναι διαθέσιμα για πιέσεις 16 bar ενώ τα φίλτρα υψηλής πίεσης έως 45 bar και διατίθενται με σχεδιασμό χωρίς σιλικόνη, όπως π.χ. για τη χρήση σε διαδικασίες βαφής.


Επισκόπηση φίλτρων πεπιεσμένου αέρα και προσροφητών ενεργού άνθρακαKAESER FILTER από 0,6 έως 32,0 m³/min

KAESER FILTER από 0,6 έως 14,2 m³/min

Τα νέα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας για κάθε κατηγορία καθαρότητας είναι εφοδιασμένα με υπέρ-διασταστασιολογημένους κορμούς και διαθέτουν πιστοποιημένη μέγιστη απόδοση σύμφωνα με το ISO 12500

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Περίβλημα αλουμινίου με επιλέξιμες κοχλιωτές (σπειρώματα) συνδέσεις
 • Πολύ απλή εγκατάσταση και συντήρηση χωρίς προβλήματα

Σύντομη παρουσίαση
KAESER FILTER από 0,6 έως 32,0 m³/min

KAESER FILTER από 35,4 έως 336,3 m³/min

Φίλτρο συσσωμάτωσης με ECO-DRAIN της Kaeser Kompressoren.

Φίλτρα υψηλής τεχνολογίας με σύνδεση φλάντζας, για όλες τις κατηγορίες καθαρότητας, με μεγάλα περιβλήματα και μέγιστη πιστοποιημένη απόδοση κατά ISO 12500.

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
 • Χαλύβδινο περίβλημα, επικαλυμμένο και βαμμένο και στις δύο πλευρές
 • Φίλτρο συσσωμάτωσης με ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN

Σύντομη παρουσίαση
KAESER FILTER από 35,4 έως 336,3 m³/min

Φίλτρα υψηλής πίεσης έως 45 bar

Φίλτρα υψηλής πίεσης έως 45 bar

Συνοδεύει τους εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές και τους σταθμούς υπερσυμπιεστών της Kaeser και χρησιμεύει, για παράδειγμα, στην παραγωγή αέρα εμφύσησης και την παραγωγή φιαλών ΡΕΤ

 • Ογκομετρική παροχή 1,75 – 14,2 m³/min
 • Κορμός φίλτρου υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Αξιόπιστη ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ECO-DRAIN

Σύντομη παρουσίαση
Φίλτρα υψηλής πίεσης έως 45 bar

Προσροφητές ενεργού άνθρακα

Προσροφητές ενεργού άνθρακα

Φιλικές στη συντήρηση μονάδες συνεχούς λειτουργίας για αξιόπιστη απομάκρυνση των ατμών λιπαντικών και των οσμών. Συνιστάνται ιδιαίτερα για τη χρήση πεπιεσμένου αέρα σε πολλές διεργασίες της βιομηχανίας οπτικών και ηλεκτρικών ειδών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας

 • Ογκομετρική παροχή 1,17 – 154,5 m³/min
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10, 16 ή 48 bar

Για περιεκτικότητες υπολειμμάτων ελαίου κατηγορίας 1 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8573-1 (περιοχή συγκέντρωσης 0 – 0,01 m³/min)

Σύντομη παρουσίαση
Προσροφητές ενεργού άνθρακα