Μεμονωμένες μονάδες φυσητήρων της σειράς OMEGA


Πανίσχυρες μονάδες για κάθε χρήση

Με τις μεμονωμένες μονάδες φυσητήρων της εταιρείας μας, εσείς έχετε την επιλογή. Η σειρά OMEGA χαρακτηρίζεται από τους τρίλοβους ρότορες που προκαλούν ελάχιστους κραδασμούς και περιλαμβάνει διάφορους λοβοφόρους φυσητήρες για σταθερή ή φορητή χρήση. Κατασκευάζονται σε υπερσύγχρονα, κλιματιζόμενα κέντρα κατεργασίας CNC και δοκιμάζονται με ακρίβεια σε συνθήκες μέγιστου φορτίου.

 • Λοβοφόροι φυσητήρες για ποικίλες χρήσεις: σταθερή ή φορητή χρήση, λειτουργία υπερπίεσης ή υποπίεσης, μεταφορά αέρα ή αζώτου (OMEGA P και PN)
 • Φυσητήρες με κύρια στοιχεία κατασκευασμένα από κράμα χρώμιου-νικέλιου, για απόσταξη υπό κενό / ανακύκλωση νερού διεργασιών (OMEGA B)
 • Φυσητήρες υποπίεσης με ψύξη προκαταρκτικής εισαγωγής για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση – προτιμώνται για εναλλασσόμενη λειτουργία υπερπίεσης και υποπίεσης σε οχήματα με σιλό και αναρροφητήρα (OMEGA PV)
 • Λοβοφόρες αντλίες κενού για την παραγωγή μέσου κενού (OMEGA WVC) σε συνδυασμό με ενισχυτική αντλία

Πλεονεκτήματα

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής:
  Τα κυλινδρικά έδρανα λαμβάνουν το 100 % των δυνάμεων που ασκούνται από τα αέρια στους ρότορες. Η διάρκεια ζωής των εδράνων που είναι ενσωματωμένα στο φυσητήρα αυξάνεται έως και τις 100.000 ώρες λειτουργίας.
 • Υψηλός βαθμός απόδοσης = μεγάλη εξοικονόμηση:
  Χάρη στην ακρίβεια της κατασκευής, το κενό ανάμεσα στο ρότορα και το περίβλημα είναι ελάχιστο. Έτσι, η απώλεια παροχής από αυτό το κενό περιορίζεται.

Μεγαλύτερο κέρδος χάρη στο μικρότερο κόστος κύκλου ζωής
Κόστος κύκλου ζωής

Η συνολική μας προσέγγιση για κερδοφορία: Μέγιστη ενεργειακή απόδοση, μέγιστη διαθεσιμότητα πεπιεσμένου αέρα και παγκόσμιο δίκτυο σέρβις και συμβουλευτικής υποστήριξης με γρήγορη ανταπόκριση.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

Λοβοφόροι φυσητήρες OMEGA P
Συστήματα λοβοφόρων φυσητήρων με OMEGA Profil

Χρήσεις

Είτε σταθεροί είτε φορητοί, είτε σε λειτουργία υπερπίεσης είτε σε λειτουργία υποπίεσης, οι λοβοφόροι φυσητήρες της εταιρείας μας ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους σε διάφορες χρήσεις. Για παράδειγμα:

 • στη διαχείριση υδάτων (π.χ. για τον αερισμό των δεξαμενών καθαρισμού)
 • στην παραγωγή αέρα εμφύσησης (ξήρανση, ψύξη, διαχωρισμός κ.λπ.)
 • παροχή αέρα καυστήρων
 • για τη μεταφορά υλικών σε μορφή σκόνης ή κόκκων με πεπιεσμένο αέρα

Λοβοφόροι φυσητήρες για μεταφορά αζώτου: Μοντέλο OMEGA PN
Λοβοφόρος φυσητήρας OMEGA P
Χρήσεις
Ορισμένα χύδην υλικά πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστό σύστημα σε ατμόσφαιρα αζώτου.
Οι διαρροές από όλα τα στοιχεία του συστήματος – και από τον λοβοφόρο φυσητήρα – πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο.
Οι φυσητήρες του τύπου PN, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τέτοια χρήση, διατίθενται με τρία διαφορετικά είδη στεγανοποίησης της περιστροφικής σύνδεσης του άξονα κίνησης. Όταν χρησιμοποιείται ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος (βλ. εικόνα), η φθορά είναι μηδενική.
Φυσητήρες υποπίεσης με ψύξη προκαταρκτικής εισαγωγής: Μοντέλο OMEGA PV
Φυσητήρας υποπίεσης OMEGA PV - όχημα αναρρόφησης

Χρήσεις

 • Χρήση στην περιοχή του χαμηλού κενού έως 100 mbar (abs) ή 900 mbar διαφορική πίεση
 • Δυνατότητα αναρρόφησης υποπίεσης έως 120 m³/min
Παραδείγματα χρήσης
 • Φορητή χρήση, π.χ. σε οχήματα με αναρροφητήρα ή σιλό

Φυσητήρας υποπίεσης OMEGA PV - τρόπος λειτουργίας
Τρόπος λειτουργίας
Όταν το κενό (κίτρινο) εγκλωβίζεται ανάμεσα στον ρότορα και το περίβλημα, ωθεί κατά την περιστροφή των ροτόρων τον αέρα περιβάλλοντος (μπλε) στην κεφαλή του φυσητήρα μέσα από τα κανάλια προκαταρκτικής εισαγωγής.
Οι ογκομετρικές παροχές που προέρχονται από το κενό και το περιβάλλον αναμειγνύονται και η θερμότητα συμπίεσης που δημιουργείται κατανέμεται στην πολύ μεγαλύτερη μάζα αέρα που είναι εγκλωβισμένη.
Έτσι, επιτυγχάνονται οι ίδιες θερμοκρασίες όπως με τις κανονικές κεφαλές φυσητήρων.
Φυσητήρες συμπίεσης ατμών: Μοντέλο OMEGA B
Φυσητήρας συμπίεσης ατμών: μοντέλο OMEGA B

Χρήσεις

 • Ειδικά σχεδιασμένοι για συμπίεση υδρατμών σε λειτουργία υποπίεσης, σε συνδυασμό με ψύξη ψεκασμού νερού

Εξοπλισμός

 • Ρότορες και περίβλημα κεφαλής από ανοξείδωτο χυτοχάλυβα ή από κράμα χρώμιου-νικέλιου
 • Διάφορα, ειδικά, εσωτερικά στεγανοποιητικά στοιχεία των περιστροφικών συνδέσεων (ανθεκτικά στη διάβρωση και τη φθορά)
 • Διάφορα, ειδικά στεγανοποιητικά στοιχεία των περιστροφικών συνδέσεων του άξονα κίνησης, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος
 • Κατακόρυφη φορά ροής από πάνω προς τα κάτω (με δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορους τρόπους εγκατάστασης)

Λοβοφόρα Αντλία κενού: Τύπος WVC
Λοβοφόρος αντλία κενού WVC

Χρήσεις

 • Για χρήσεις στην παραγωγή μέσου κενού
 • Ονομαστική ικανότητα αναρρόφησης έως 6.800 m³/h
 • Ξηρή λειτουργία
 • Για χρήση σε συστήματα άντλησης σε συνδυασμό με ενισχυτικές αντλίες για αύξηση της ικανότητας αναρρόφησης και της υποπίεσης
Μικρότερος χρόνος άντλησης με μετατροπέα συχνότητας.
Ο προαιρετικός μετατροπέας συχνότητας επιτρέπει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της λοβοφόρου αντλίας και της ενισχυτικής αντλίας ακόμα και σε ατμοσφαιρική πίεση.

Λοβοφόρος Φυσητήρας OMEGA P τρόπος λειτουργίας
Λοβοφόρος φυσητήρας OMEGA P - τρόπος λειτουργίας
 1. Αναρρόφηση
 2. Προώθηση προς την πλευρά πίεσης
 1. Εξισορρόπηση πίεσης
 2. Εκκένωση

Με την περιστροφή των λοβών, ο αέρας εγκλωβίζεται στην πλευρά αναρρόφησης ανάμεσα στον ρότορα και το περίβλημα. Καθώς η περιστροφή συνεχίζεται, η κορυφή του ρότορα φτάνει στο άκρο μιας έκκεντρης εσοχής του περιβλήματος. Αυτό το κανάλι προκαταρκτικής εισαγωγής βοηθά στην σταδιακή εξισορρόπηση της πίεσης ανάμεσα στον αέρα αναρρόφησης που έχει εγκλωβιστεί και τον αέρα αναρρόφησης που εισέρχεται από την πλευρά πίεσης. Αντίθετα, στους δίλοβους φυσητήρες ο αέρας εισέρχεται απότομα από την πλευρά πίεσης στο θάλαμο άντλησης. Για αυτόν το λόγο, οι τρίλοβοι φυσητήρες προκαλούν λιγότερους κραδασμούς σε σχέση με τους δίλοβους. Τέλος, ο αέρας εξωθείται αντίθετα προς τις δυνάμεις αντίστασης που επικρατούν στη συνδεδεμένη σωλήνωση.