Λιπαινόμενοι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές για βιομηχανική χρήση: Σειρές KCCD και KCD

Αντοχή και ευκολία

Οι λιπαινόμενοι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές προσφέρουν υψηλή πίεση και μεγάληογκομετρική παροχή σε βιομηχανίες. Το λιπαντικό απομακρύνει τα επιβλαβή αέρια από τον αέρα. Η Kaeser διαθέτει δύο εκδόσεις λιπαινόμενων εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών:

  • για εξαιρετική προστασία από τις βλάβες: διπλά συστήματα που αποτελούνται από δύο συγκροτήματα και ένα αεροφυλάκιο
  • για ενσωμάτωση σε απλά ή υπάρχοντα συστήματα: συγκροτήματα για ενσωμάτωση

Τα σώματα των αεροσυμπιεστών έχουν τις εξής παραμέτρους απόδοσης:

  • Πίεση: 10/35 bar
  • Ογκομετρική παροχή: 60 – 1400 l/min

Πλεονεκτήματα

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στο χαμηλό αριθμό στροφών:
    Με αριθμό στροφών μόνο 1500 1/min, οι αεροσυμπιεστές μας καταναλώνουν λίγη ενέργεια. Επιπλέον, διατηρούνται για περισσότερο καιρό.
  • Μέγιστη απόδοση από την αρχή:
    Δίνουν το 100% της απόδοσής τους από το πρώτο κιόλας λεπτό και για όλη τη διάρκεια ζωής τους.
Οικονομία σε όλα τα επίπεδα
Κόστος κύκλου ζωής

Τα προϊόντα που κατασκευάζουμε χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολη συντήρηση και ευελιξία χρήσης. Επομένως, είναι ιδιαίτερα οικονομικά ικανοποιώντας τους πελάτες μας.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

Τεχνικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία στο εξής ενημερωτικό φυλλάδιο: