Επεξεργασία συμπυκνωμάτων: AQUAMAT


Καθαρά λύματα - μια πολύ απλή διαδικασία

Τα συμπυκνώματα κάθε λιπαινόμενου αεροσυμπιεστή περιέχουν ίχνη λαδιού. Γι αυτό υπάρχουν επίσημες διατάξεις για την προστασία των υδάτων, οι οποίες απαιτούν τη δεσμευτική τήρηση της μέγιστης περιεκτικότητας λαδιού, πριν από τη απόρριψη των συμπυκνωμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο ως λυμάτων.

Οι διαχωριστές λαδιού νερού AQUAMAT διαχωρίζουν το λάδι και έχουν υποβληθεί σε ειδική δοκιμή  από το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Οικοδομική Τεχνολογία (DIBt). Σας βοηθούν να επεξεργάζεστε τα συμπυκνώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, απευθείας στην πηγή και χωρίς να καταναλώνετε ενέργεια.

Για ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης, διαθέτουμε ηλεκτρονικά αισθητήρια στάθμης, ειδικά δοχεία αποχέτευσης λαδιού και αντιψυκτικούς θερμαντήρες. Διατίθενται ειδικοί διανομείς συμπυκνωμάτων για την παράλληλη σύνδεση περισσότερων διαχωριστών με ομοιόμορφο φορτίο συμπυκνωμάτων. 

Πλεονεκτήματα

 • 90 % εξοικονόμηση του κόστους διάθεσης:
  Η παραλαβή και επεξεργασία των συμπυκνωμάτων σας από εξειδικευμένα άτομα είναι δαπανηρές. Με το AQUAMAT, προκύπτει μόνο μια εναπομένουσα ποσότητα ρύπων προς διάθεση. Εξοικονομείτε περίπου 90 % του τυπικού κόστους διάθεσης.
 • Μακρά διάρκεια ζωής φίλτρου:
  Όλα τα μοντέλα CF διαθέτουν φίλτρα υψηλής απόδοσης με ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα απορρόφησης (χωρίς ενεργό άνθρακα). Εκτός από τα φίλτρα, ανάντη του μοντέλου CF9 υπάρχει μια περιοχή ηρεμίας, στην οποία διοχετεύεται υγρό επίπλευσης μέσω ενός υπερχειλιστή σε ένα εξωτερικό δοχείο συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, ανακουφίζονται τα φίλτρα και παρατείνεται το διάστημα συντήρησης.
 • Απλός χειρισμός:
  Ελέγξτε οπτικά την ποιότητα των καθαρισμένων λυμάτων, απλά με τη βοήθεια ενός σετ θολότητας. Τα μοντέλα με φυσίγγιο κύριου φίλτρου είναι ιδιαίτερα φιλικά προς τον χρήστη. Μπορείτε να το αφαιρέσετε με τη λαβή και να το στερεώσετε στην αποστράγγιση, απλά και χωρίς να λερώνεστε.
Επισκόπηση οικονομικής αποδοτικότητας συστήματος

Με την εξοικονόμηση περίπου 90 % του τυπικού κόστους διάθεσης των συμπυκνωμάτων, επιτυγχάνεται απόσβεση της τιμής του AQUAMAT σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Επίσης, συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ολόκληρης της εγκατάστασής σας, γεγονός που αποτελεί βασικό στόχο της KAESER.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

Σχεδιασμός
Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων AQUAMAT – Δομή
 1. Θάλαμος εκτόνωσης πίεσης
 2. Δοχείο διαχωριστή για προδιαχωρισμό
 3. Αφαιρούμενο δοχείο συλλογής
 4. Δοχείο συλλογής λαδιού
 5. Προφίλτρο
 6. Στοιχείο κύριου φίλτρου
 7. Αποστράγγιση νερού
 8. Εκροή για λήψη δείγματος
Ενσωμάτωση στο σταθμό πεπιεσμένου αέρα
Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων AQUAMAT
 1. Αεροσυμπιεστής
 2. Αεροφυλάκιο με ECO-DRAIN
 3. Ξηραντής ψυκτικού τύπου με ECO-DRAIN
 4. Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα με ECO-DRAIN
 1. Σύστημα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων AQUAMAT
 2. Ηλεκτρονική βαλβίδα πλήρωσης δικτύου DHS
 3. Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα
Τεχνικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία στο εξής ενημερωτικό φυλλάδιο: