Προσροφητές ενεργού άνθρακα

Συνεχής λειτουργία στην υψηλότερη ποιότητα αέρα

Οι προσροφητές ενεργού άνθρακα Kaeser της σειράς ACT απομακρύνουν αξιόπιστα τους ατμούς λαδιών και τις οσμές. Μετά την τοποθέτηση της ξήρανσης πεπιεσμένου αέρα και του προφιλτραρίσματος, πρέπει να επιτύχετε περιεκτικότητα υπολειμμάτων ελαίου κατηγορίας 1 σύμφωνα με το ISO 8573-1 και να προστατεύσετε με αυτόν τον τρόπο τις ευαίσθητες παραγωγικές διαδικασίες.

Οι μεγάλες ποσότητες πλήρωσης ενεργού άνθρακα υψηλής ποιότητας και η διαρκώς χαμηλότερη απώλεια πίεσης τους καθιστούν ιδιαίτερα οικονομικούς. Επομένως, αντέχουν έως και 12 000 ώρες λειτουργίας του αεροσυμπιεστή χωρίς αντικατάσταση του ενεργού άνθρακα. Ο πρότυπος δείκτης λαδιού υποδεικνύει ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία.

 • Περιεκτικότητα υπολειμμάτων ελαίου σε περιοχή συγκέντρωσης 0 – 0,01 mg/m³
 • Ογκομετρική παροχή 1,17 – 154,5 m³/min
 • Μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας 10 bar / 16 bar και, κατ' επιλογή, 48 bar

Πλεονεκτήματα

 • Σαφής παρέκκλιση κάτω από την τιμή ορίου κατηγορίας 1:
  Η κατηγορία 1 επιτυγχάνεται με περιεκτικότητα υπολειμμάτων ελαίου 0,01 mg/m³, σύμφωνα με το ISO 8573-1. Οι προσροφητικοί ξηραντές ACT της Kaeser μπορούν να επιτύχουν τις περιεκτικότητες υπολειμμάτων ελαίου, οι οποίες αναφέρονται με σαφήνεια παρακάτω. Συνέπεια: διαρκής και ασφαλής τήρηση της τιμής ορίου.
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης:
  Οι προσροφητές ACT της Kaeser επιτυγχάνουν ιδιαίτερα μακρόχρονα διαστήματα αντικατάστασης χάρη στη μεγάλη διαστασιοποίηση και τη βέλτιστη ροή του ενεργού άνθρακα υψηλής ποιότητας. Είναι τοποθετημένοι σε ένα προστατευτικό και εξαιρετικά ανθεκτικό πλαίσιο χάλυβα.
 • Ελάχιστη απώλεια πίεσης:
  Οι διαστασιοποιημένες διατομές εισόδου και εξόδου εξασφαλίζουν τη διαρκώς χαμηλή διαφορική πίεση και βελτιώνουν, με αυτόν τον τρόπο, την οικονομική αποδοτικότητα.
Ο ιδανικός συνδυασμός: Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα της KAESER
Προσροφητής ενεργού άνθρακα της Kaeser Kompressoren

Οι προσροφητές ενεργού άνθρακα ACT πρέπει να είναι πάντα εξοπλισμένοι με φίλτρα KAESER FILTER. Είτε έχουν τοποθετηθεί ως προφίλτρο είτε ως μεταφίλτρο, προσφέρουν ενεργό άνθρακα με μέγιστη διάρκεια ζωής και, με ελάχιστη απώλεια πίεσης, αποτρέπουν την εισχώρηση της σκόνης άνθρακα στον καθαρό πεπιεσμένο αέρα.

 

Λεπτομέρειες προϊόντων

Εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός

 • Δοχείο μέσου προσρόφησης, συμπεριλαμβανομένης της γόμωσης ενεργού άνθρακα, των διανομέων ροής από ανοξείδωτο χάλυβα επάνω/κάτω και των ξεχωριστών στομίων πλήρωσης και εκκένωσης επάνω/κάτω
 • Με μανόμετρο δοχείου και ρυθμιστή πίεσης με δείκτη λαδιού (προαιρετικός εξοπλισμός για πίεση λειτουργίας 48 bar)
 • Προσυναρμολογημένος σωλήνας εξαγωγής και εισαγωγής πεπιεσμένου αέρα
 • Σταθερό πλαίσιο βάσης, με υγρή βαφή 2 συστατικών

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Έκδοση χωρίς σιλικόνη, σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής VW PV 3.10.7 
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar για τα μοντέλα ACT 169 – 1545 
 • Πίεση λειτουργίας 48 bar για τα μοντέλα ACT 12 – 1545 HP
Μειώστε το κόστος κύκλου ζωής!

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα της Kaeser Kompressoren
Στοιχείο φίλτρου  KA

Προσροφητής ενεργού άνθρακα + Φίλτρο σκόνης

Μειώστε το κόστος κύκλου ζωής του μηχανήματός σας με τον προσροφητή ενεργού άνθρακα και το φίλτρο σκόνης της Kaeser Kompressoren
 Γόμωση ενεργού άνθρακα ACT
 Φίλτρο σκόνης KD
 Εξοικονόμηση ACT+KD

Παραδοχές:
Κόστος επένδυσης, σέρβις (υλικά, εργασία και απόρριψη), με τα ακόλουθα διαστήματα αλλαγής: Γόμωση ενεργού άνθρακα ACT στις 12.000 ώρες λειτουργίας, φίλτρο σκόνης στις 6.000 ώρες λειτουργίας, φίλτρο ενεργού άνθρακα στις 1.000 ώρες λειτουργίας, ετήσια εξυπηρέτηση χρέους σε 10 έτη

Χαμηλό κόστος κύκλου ζωής

Όταν υπάρχουν συνεχείς απαιτήσεις για πεπιεσμένο αέρα, οι προσροφητές ενεργού άνθρακα ACT της Kaeser υπερέχουν σαφώς έναντι των τυπικών φίλτρων ενεργού άνθρακα όσον αφορά το κόστος. Χάρη στα μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης, το κόστος του κύκλου ζωής τους μετά από τρία χρόνια μπορεί να είναι ίδιο με εκείνο των φίλτρων ενεργού άνθρακα υψηλής ποιότητας.
Κατά τα επόμενα χρόνια, αποδεικνύονται ως η πλέον οικονομικότερη εναλλακτική λύση. Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του πεπιεσμένου αέρα που οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό των εργασιών συντήρησης.

Δομή και λειτουργία
Σχεδιάγραμμα ροής πεπιεσμένου αέρα σε έναν προσροφητή ενεργού άνθρακα της Kaeser Kompressoren
 1. Είσοδος πεπιεσμένου αέρα
 2. Προφίλτρο (εξάρτημα)
 3. Έξοδος συμπυκνωμάτων
 4. Δοχείο μέσου προσρόφησης
 5. Διανομέας ροής από ανοξείδωτο χάλυβα
 1. Γόμωση ενεργού άνθρακα
 2. Μεταφίλτρο (εξάρτημα)
 3. Έξοδος πεπιεσμένου αέρα
 4. Ρυθμιστής πίεσης
 5. Δείκτης λαδιού
Τεχνικά στοιχεία

Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία στο εξής ενημερωτικό φυλλάδιο: